Skip to main content

אל: רה"מ מר בנימין נתניהו, יו"ר ארגון המורים מר רן ארז, יו"ר הסתדרות המורים

מורות ומורים קוראים לפיטורי שר החינוך רפי פרץ

אנו קוראים לראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את שר החינוך!
לא נסכים להמשיך וללמד כרגיל כאשר שר החינוך מביע עמדות כאלה. במידה והשר לא יועבר מתפקידו נקרא למורים ולמנהלים להשבית את מערכת החינוך בפתיחת שנת הלימודים.

תמונה: גיא יצחקי

למה זה חשוב?

אנו, אנשי חינוך, מזועזעים מהתבטאויותיו של שר החינוך בעד טיפולי המרה ללהט"בים.
בבתי הספר אנו מחנכים את תלמידנו להכרה ולקבלה של האחר. טיפולי המרה משמעם דחייה של האחר ותביעה ממנו להתכחש לזהותו. אין אנו רוצים שתלמידים יחושו שזהותם לא מקובלת או דחויה. ידוע ש"טיפולים"אלו הוכחו כמזיקים ומסוכנים.
שר החינוך מוביל דעות חשוכות שפוגעות בשוויון ללהט"בים, ערבים ועוד מיעוטים ומסוכנות לדמוקרטיה.

עדכונים

2019-07-16 21:08:51 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2019-07-15 09:52:12 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2019-07-14 19:02:40 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-07-14 16:43:16 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-07-14 14:55:47 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-14 14:30:53 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-14 14:11:29 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-14 13:55:17 +0300

הגעתם ל-10 חתימות