Skip to main content

To: חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי לישראל + דב קוטלר, מנכ"ל קבוצת בנק הפועלים + משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות + סמדר ברבר-יצחק, מנכ"ל הבנק הבינלאומי

מימון גזענות ואפליה - לא עם הכסף שלנו!!

לאור הכוונות של הממשלה החדשה להעביר חוקים שיאפשרו לעסקים וארגונים לפעול באופן גזעני ומפלה, אנו קוראים להנהלות כל הבנקים המרכזיים בישראל להצטרף להכרזת בנק דיסקונט על סירובה לתת "אשראי למי שמפלה על בסיס דת, גזע, מין או נטייה מינית."

אנחנו לא מוכנים שהכסף שלנו, שמופקד בבנקים שלכם, ישמש למימון גופים ו/או אנשים שפועלים בגזענות ובאפליה.

Why is this important?

בעת שממשלת ישראל פועלת להפוך את הגזענות והאפליה לחוקיים, ואף לפגוע במערכת המשפט כך שבתי המשפט לא יוכלו להגן על הנפגעים מכך, אנחנו, אזרחים ותושבים מן השורה, צריכים להבטיח שלכל הפחות אנחנו לא נספק אמצעים למי שמעוניין לממש גזענות ואפליה.
כל עסק או ארגון זקוק לכסף ולאשראי. הכסף שאנחנו מחזיקים בבנקים בישראל, שנמצא בשליטה מלאה של הנהלות הבנקים, עלול לשמש אמצעי למתן אשראי לגופים פוגעניים.
אנחנו חייבים להבטיח שזה לא יקרה - או שהבנק יתחייב לא לתת אשראי לגופים כאלה, או שנעביר את הכסף שלנו לבנק שכן מתחייב לא לממן גזענות ואפליה.

Updates

2023-01-15 21:48:42 +0200

1,000 signatures reached

2023-01-11 08:53:52 +0200

אתמול הצטרפו יותר מ-300 אנשים לעצומה ועברנו את רף ה-600!
תמשיכו להפיץ בכל הכוח. ביחד נבטיח שהכסף שלנו לא ילך למימון אפליה.

2023-01-10 16:31:59 +0200

500 signatures reached

2023-01-07 09:22:45 +0200

100 signatures reached

2023-01-05 19:17:51 +0200

50 signatures reached

2023-01-05 15:24:16 +0200

25 signatures reached

2023-01-05 13:58:16 +0200

10 signatures reached