Skip to main content

אל: פוליטיקאים יהודים וערבים

אנחנו אולי חולמים, אבל אנחנו לא היחידים - שותפות יהודית-ערבית עכשיו!

אנחנו אולי חולמים, אבל אנחנו לא היחידים - שותפות יהודית-ערבית עכשיו!

הקימו שותפות יהודית-ערבית ושקמו את השמאל הישראלי, בכנסת ומחוצה לה

למה זה חשוב?

דמיינו שאפשר היה להקים בישראל שותפות דמוקרטית, שוויונית, יהודית-ערבית, בעלת ערכים סוציאל-דמוקרטיים, שמוכנה לעבוד קשה להשגת שוויון עמוק, שמאמינה בפתרון שתי מדינות לשני עמים ובעיקר שמבינה שהמציאות מורכבת אבל אתגרי העתיד נשארים אותם אתגרים ואם לא נפעל ביחד זה פשוט לא יעבוד. ככה פשוט.
פשוט ובכל זאת זה לא קורה
זה לא קורה כי משמאל אין אנשים אמיצים מספיק כדי לשנות, כדי להילחם לשוויון אזרחי מלא
זה לא קורה כי "אסטרטגים" מסבירים שאין לזה "ביקוש"
זה לא קורה כי על איזו מנהיגות יהודית אנחנו מצפים שהמנהיגות הערבית תסמוך?
זה לא קורה כי אנחנו לא דורשים את זה, כי השקט שלנו סולל את הדרך ל"זה לא יקרה"
זה לא קורה כי "זה לא הזמן", אז מתי הזמן?
עכשיו הזמן
זה הזמן להשמיע קול ברור כאזרחים שמאמינים בעתיד אחר, בישראל דמוקרטית, בישראל שוויונית שמאסו בקריצה ימינה ולניסיונות ההתמרכזות ורוצים לראות שינוי עוד בחייהם
זה הזמן שלנו לתמוך בשותפות דמוקרטית שלא תטשטש אידיאולוגיה, שלא תירתע מול הלאומנות ותענה להסתה ולשיסוי בשיתוף פעולה ובעמידה איתנה יחד
מה נדרש מכם? לחתום על העצומה הזו שקוראת למנהיגים ערבים ויהודים להפסיק את השיקולים "האסטרטגיים" ולפעול בדרך היחידה שיכולה לייצר שינוי משמעותי וצדק עמוק במדינה – בשיתוף ובשוויון של כולנו
אם נמשיך לשתוק, השיתוק הזה הוא גם עלינו
שותפות דמוקרטית אחת מול כל השנאה, הלאומנות, השיסוי וחוסר הצדק
חותמים על העצומה ומוכיחים שהשמאל הישראלי חי, קיים ומושיט יד לעמידה משותפת על ערכים משותפים: דמוקרטיה, שוויון, דו-קיום

למה אנחנו כאן? כי מכל מקום אנחנו שומעים שאין מצב שזה יקרה, אבל מכל כך הרבה אנשים אנחנו שומעים את הכמיהה שמשהו כזה כבר יקרה, שיקומו אנשים אמיצים מספיק לשלב ידיים ולא להרפות בשעה שיש כל כך הרבה כוחות שמנסים להרחיב את התהום שנפערת בין אזרחים יהודים וערבים בישראל

אם כדי שתקום כאן שותפות כזו צריך שאנחנו, האזרחים, נקרא בקול להקמתה, הרי שהנה אנחנו קוראים

אומרים לנו שבדמוקרטיה כל אזרח יכול להשפיע, הגיע הזמן


הסיבה שהצטרפתי

  • חייבים רשימה יהודית ערבית חגשה
  • אין עתיד למדינת ישראל בלי שוויון אמיתי בין כלל האזרחים בה.
  • כי אנחנו כבר עושים את זה: https://www.democratit.org.il/

עדכונים

2020-12-12 21:49:59 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-12-12 17:47:53 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-12-12 17:03:28 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-12-12 16:43:09 +0200

הגעתם ל-10 חתימות