Skip to main content

אל: נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' דניאל חיימוביץ

בטלו את נקודות הזכות האקדמיות להתנדבות בארגון הפשיסטי "אם תרצו" באוניברסיטת בן-גוריון!

בטלו את נקודות הזכות האקדמיות להתנדבות בארגון הפשיסטי "אם תרצו" באוניברסיטת בן-גוריון!

בטל לאלתר את ההחלטה להעניק שתי נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים שיתנדבו בתנועת "אם תרצו"!

למה זה חשוב?

היי, שמי חן. קראתי את הפרסום לפיו אוניברסיטת בן גוריון אישרה הענקת 2 נקודות זכות אקדמיות למי ש"יתנדבו" בארגון הפשיסטי "אם תרצו" בקמפוס והזדעזעתי! ב-2006 התחלתי ללמוד במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. מחלקה מצוינת ברמה האקדמית שלה וכן בחיבורה לקהילה ולשטח. בכתה למדתי תיאוריה, בקמפוס קיבלתי שיעור מעשי בפשיזם. ארגון קטן וקולני בשם "אם תרצו", שבדיוק הוקם אז, החל לעקוב אחרי הסטודנטים, לקלל אותנו בהפגנות ולצלם אותנו. הם לא הסתפקו רק בזה, אלא התחילו לרדוף מרצים ומרצות, בעיקר מהמחלקה שלי. הם אפילו ניסו לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל, ואיימו על נשיאת האוניברסיטה שאם לא תוסיף מרצים ימניים ותשנה את תכני הלימוד באוניברסיטה, הם יבריחו סטודנטים ותורמים.

ועכשיו, הארגון הזה, שפתח מלשינון נגד מרצים, שרודף פוליטיקאים וארגוני זכויות אדם, ושפועל להגבלת והצרת החופש האקדמי בפרט וחופש הביטוי בכלל, זוכה בפרס ממי שהוא מאיים עליו. אוניברסיטת בן גוריון תעניק 2 נקודות זכות לסטודנטים שיתנדבו בו. הרדפת וגם קיבלת?

לא מדובר בקונצנזוס באקדמיה - אוניברסיטת תל אביב דחתה את בקשת תנועת הימין "אם תרצו" להעניק לסטודנטים נקודות זכות אקדמיות עבור התנדבות בשורותיה, כי היא מסרבת לתת קרדיט אקדמי על פעילות התנדבותית בגופים בעלי צביון פוליטי, והיא רואה באם תרצו ארגון כזה. אין ספק שזו ההחלטה הנכונה ועל אונ יברסיטת בן גוריון ללכת בצעדיה של אוניברסיטת תל אביב.

לא ברור לי כלל מה עבר על הנהלת האוניברסיטה כשהיא הסכימה לאשר זאת, אבל כן ברור לי שבתור בוגרת האוניברסיטה ובתור מי שנרדפה על ידי חברי הארגון הזה כסטודנטית, אני מתכוונת להיאבק בכל כוחי עד שההחלטה זו תבוטל.

הצטרפו אלי!

למידע נוסף -
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9317297
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8557829
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q3_2017/Article-ccc498842ae0d51004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3938042,00.html

עדכונים

2020-11-29 23:23:35 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-11-27 07:52:30 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-11-26 18:37:37 +0200

הגעתם ל-10 חתימות