Skip to main content

To: נשיא המדינה מר ראובן ריבלין

זה הזמן לחנינה מלאה ליונתן היילו!

אנחנו קוראות וקוראים לך להכיר בנסיבות המיוחדות ולהעניק ליונתן חנינה מלאה.
אנחנו קוראות וקוראים לך להעלות לסדר היום את הסיפור של יונתן ושל רבות אחרות ורבים אחרים ולשבור את קשר השתיקה שקיים סביב תקיפות מיניות ואונס.

Why is this important?

דווקא עכשיו, דווקא בימים שהשיח על אלימות מינית בארץ מתעורר, הגיע הזמן להעניק חנינה מלאה והתחלה חדשה ליונתן היילו, התחלה שיונתן כל כך חולם עליה.
מכתב זה לנשיא המדינה נכתב יחד עם יונתן ולבקשתו, כדי שיוכל סוף סוף לקבל טיפול ולהתחיל בתהליך החלמה וריפוי וכמובן להשתלב מחדש בחברה.
יונתן הינו קורבן אונס שהיה נתון במשך שנים רבות להתעללות ממושכת ויושב כבר שבע שנים בכלא. יונתן יושב כבר שבע שנים בכלא. שנים בהן מצבו הפיזי והנפשי היה קשה. יונתן לא תכנן להרוג את האדם שמירר את חייו, התעלל בו פיזית ונפשית, סחט ממנו כספים ואנס אותו. הוא הרג אותו כשנראה היה כי עמד לפגוע בו שוב ונהג בו בדיוק באותו אופן כפי שפעל לפני שאנס אותו בעבר.כדי להגן על גופו ועל נפשו. יונתן אינו מהווה סכנה או איום לחברה בישראל. להפך, אנחנו מאמינות שהשחרור שלו רק יתרום לחברה בישראל. מתן חנינה מלאה ליונתן תהיה צעד לא רק עבור שחרורו של יונתן, אלא גם צעד לכיוון תיקון וצדק עם כלל קורבנות אלימות מינית, גם מקרב השכבות המחולשות בחברה הישראלית.

אנא עזרו לנו להפיץ את המכתב! החלטת הנשיא בעניין בקשת החנינה של יונתן יכולה להתקבל בכל יום ולכן בטרם מתן החלטתו, כדאי שנפעל כדי שנשיא המדינה ייראה את התמיכה הציבורית הגדולה במאבקו של יונתן ויישמע על מאמציו הרבים בתהליכי השיקום בכלא.

Links

Updates

2017-11-14 21:29:49 +0200

500 signatures reached

2017-11-13 16:37:43 +0200

100 signatures reached

2017-11-13 15:28:40 +0200

50 signatures reached

2017-11-13 14:58:44 +0200

25 signatures reached

2017-11-13 14:49:53 +0200

10 signatures reached