Skip to main content

To: ראש הממשלה- בנימין נתניהו ושר הביטחון- אביגדור ליברמן

טיהור אתני ופשעים נגד האנושות - לא בשמי!

*צילום: Andrew Stanbridge / Amnesty International

עצרו לאלתר את כל סוגי הייצוא הביטחוני למיאנמר!
קוראות וקוראים לרה״מ ושר הביטחון להצהיר פומבית כי ישראל תפסיק לתמוך צבאית וביטחונית במדינה המבצעת פשעים נגד האנושות וטיהור אתני

Why is this important?

כולנו חשופים למה שקורה במיאנמר (בורמה) בחודשים האחרונים: צבא מינאמר רצח מאות גברים, נשים וילדים מקרב הרוהינגה, אנס באופן שיטתי נשים וילדות, עינה והוציא לפועל טיהור אתני מאורגן כנגד בני ובנות הרוהינגה שכלל שריפת כפרים שלמים על תושביהם והברחת מעל חצי מיליון אנשי רוהינגה למדינה השכנה בנגלדש, כשעוד ועוד נסים על נפשם מדי יום. העדויות המגיעות מהפליטים מזוויעות, צפו בסרטון VR חדש ממחנה הפליטים בבנגלדש בו תוכלו לראות בעיניכם את המציאות:
https://vimeo.com/245908542/31a29cf05b

אמנסטי אינטרנשיונל והאו"ם הגדירו את המתקפה הזו, הכוללת הפרות זכויות אדם חמורות ביותר, כטיהור אתני ופשעים נגד האנושות.

למרות כל הפרסומים הללו, ישראל ממשיכה גם כיום לתמוך צבאית וביטחונית במדינה, לספק לה כלי נשק, אמצעי מעקב ואימוני לוחמה המשמשים את כוחותיה לביצוע פשעים שלא יתוארו נגד אזרחים חפים מפשע, כולל נשים וילדים.

הצטרפו עכשיו לקמפיין הקורא לראש הממשלה ושר הביטחון לעצור לאלתר את כל סוגי הייצוא הביטחוני למיאנמר ולהצהיר על כך בפומבי בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

האיחוד האירופי וארצות הברית כבר הטילו מזמן אמברגו נשק על מיאנמר והתחייבו שלא לספק לה נשק ואמצעים ביטחוניים אחרים. ממשלת ישראל חייבת ליישר קו עם מדינות אלו ולעמוד אף היא במחויבויותיה הבינלאומיות והמוסריות לא לסייע לטיהור אתני, לפשעי מלחמה ולפשעים נגד האנושות.

אנחנו, אזרחים ואזרחיות ישראלים וישראליות, מסרבות ומסרבים לסייע לפשעים אלו ולקחת חלק בהם - לא בשמנו!

עצרו לאלתר כל ייצוא בטחוני וצבאי למיאנמר!

*צילום: Andrew Stanbridge / Amnesty International

להעמקה:
מאמר בערוץ10: "ישראל מסייעת לביצוע רצח עם": לאילו מדינות ישראל מוכרת נשק?
https://www.10.tv/news/149425

Updates

2017-11-28 13:10:11 +0200

1,000 signatures reached

2017-11-27 17:32:38 +0200

500 signatures reached

2017-11-23 13:31:00 +0200

100 signatures reached

2017-11-23 10:44:33 +0200

50 signatures reached

2017-11-23 10:25:37 +0200

25 signatures reached

2017-11-23 08:53:31 +0200

10 signatures reached