Skip to main content

אל: זזים

אני מוכן להיתקע בפקק ולתמוך במחאת האתיופים .

להפיץ עצומה אזרחית התומכת במחאה האתיופית .

שאלה : האם יש נושא שעבורו תהיו מוכנים להיתקע בפקק ?

כנ"ל לגבי מחאת הנכים .

למה זה חשוב?

כדי להציף נושאים חשובים
הנמצאים בתחתית תשומת הלב
של האזרחים ושל הממשלה
ולשפר את הצדק החלוקתי במדינה.

עדכונים

2019-07-03 22:19:31 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-03 11:36:13 +0300

הגעתם ל-10 חתימות