Skip to main content

אל: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז ירושלים

אשרו את תכנית המתאר של א-וולג'ה

אשרו את תכנית המתאר של א-וולג'ה

ביום שני ה- 25/1, יתקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית בעניין תכנית המתאר שהגישו תושבי אל-וולג'ה לפני למעלה מעשור!

לאחר חצי שנה של גרירת רגליים הוועדה מתכנסת ישוב לדון בתכנית. ש לנו שבועיים להבהיר לחברי הוועדה המחוזית שהאפליה באישורי תוכניות מתאר והרס הבתים של פלסטינים רק כי הם פלסטינים חייבת להיפסק.

הצטרפו אלינו בקריאה לוועדה לקדם את תכנית המתאר - אנחנו קוראים לוועדה לדון באופן ענייני בתכנית, לאחר שנים שבהן נמנעה מלעשות זאת, ולתת אישור עקרוני לקידום תכנית המתאר.

למה זה חשוב?

ללא אישור של תכנית מתאר לא תהיה לתושבים אפשרות לבנות כחוק, ותתרחש באל-וולג'ה הריסה רחבת היקף של בתי מגורים ובעצם רובה של השכונה שסופחה לירושלים (עין א-ג'וויזה) תיהרס.

לתושבי ולאג'ה זה יהיה אסון וישראל לא תרוויח מכך דבר: ללא התכנית המדינה תיאלץ להוציא הון על אכיפה, בעוד שתכנית מתאר תסדיר את המגורים בשכונה, תיתן אוויר לנשימה לתושבים ותמנע את המצב של בניה ללא היתרים.

המדינה ועיריית ירושלים מעולם לא הכינו תכנית מתאר לעין א-ג'וויזה. תושבי הכפר בעצמם קדמו תכנית לפני כעשור אך היא נדחתה על הסף. רק לאחר עתירה לביהמ"ש המחוזי (שהתקבלה באופן חלקי לפני כשנתיים) וערעור לביהמ"ש העליון, ובעקבות הוראה של ביהמ"ש העליון, קבעה סוף סוף הוועדה המחוזית דיון ביולי 2020. הדיון הסתיים בהחלטה לקונית לקיים דיון נוסף - ורק עתה, כעבור חצי שנה, זה קורה.

בחלק הירושלמי של א-ולאג'ה קיימים כ-120 בתי מגורים. נכון להיום נהרסו 60 בתים וכמחצית מהבתים בעין ג'וויזה מאוימים בצווי הריסה.

מנגד, מסביב לוולג'ה מקודמת בניה של אלפי יחידות דיור: בצמוד לוולג'ה מדרום ישנם הבתים של הר גילה; כ-300 מטרים מזרחה מוולג'ה – על אדמות שהופקעו מהכפר – נבנות בימים אלו 700 יחידות דיור בשכונה גילה; כ-700 מטרים מצפון לוולג'ה אושרה לאחרונה תכנית הבניה ל-5,000 יחידות דיור ברכז לבן; בצמוד לוולג'ה ממערב מתוכננת הרחבה חדשה של הר גילה. לא ייתכן שהמקום היחיד שבו אסור יהיה לבנות הוא היכן שכבר מתגוררים עשרות שנים, וזאת רק משום שהם ערבים.

אפשר לעצור את ההרס, אפשר לתת למשפחות בשכונה להמשיך לחיות - אפשר לקדם תכנית מתאר הוגנת לעין א-ג'וויזה - זה נכון למשפחות, וזה אינטרס ישראלי!

עדכונים

2021-01-10 14:42:17 +0200

ביום שני ה- 25/1, יתקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית בעניין תכנית המתאר שהגישו תושבי אל-וולג'ה לפני למעלה מעשור!

לאחר חצי שנה של גרירת רגליים הוועדה מתכנסת ישוב לדון בתכנית. ש לנו שבועיים להבהיר לחברי הוועדה המחוזית שהאפליה באישורי תוכניות מתאר והרס הבתים של פלסטינים רק כי הם פלסטינים חייבת להיפסק.

הצטרפו אלינו בקריאה לוועדה לקדם את תכנית המתאר - אנחנו קוראים לוועדה לדון באופן ענייני בתכנית, לאחר שנים שבהן נמנעה מלעשות זאת, ולתת אישור עקרוני לקידום תכנית המתאר.

2020-07-06 09:14:49 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-07-01 17:30:24 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-07-01 13:47:31 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-07-01 12:44:26 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-07-01 11:47:54 +0300

הגעתם ל-10 חתימות