Skip to main content

אל: רון חולדאי

פתח את הגנים בתל אביב-יפו, עיר לא אדומה, מיד!

של
Picture
הקמפיין נוצר על ידי
שירי ליפינסקי

כל עוד תל אביב-יפו לא עיר אדומה ובהתאם לתו הסגול, אנחנו דורשים ודורשות מחולדאי לפתוח את הגנים מיד.

למה זה חשוב?

- מחקרים מראים כי ילדי הגנים חולים פחות (ילדי הגנים מהווים 4.83% מהחולים בקורונה, פחות מחלקם היחסי באוכלוסייה, העומד על 5.74%)
- במקום לשלוח לגן, מקום בטוח, אנו ההורים נאלצים למצוא פתרונות אחרים המסכנים את הילדים לא פחות ואף יותר מהקורונה:
- שולחים את הילדים לקייטנות מאולתרות שלא נבדקו בהם תנאים בטיחותיים ואין פיקוח על ה״צוות״
- נעזרים בסבא וסבתא ומסכנים אוכלוסיות סיכון
- שמים את הילדים מול מסכים בתור בייביסיטר, דבר המוכח כמזיק ביותר להתפתחות ילדים
- או, מצייתים להנחיות, הופכים להורים במשרה מלאה, נכנסים למעגל האבטלה, מה שצפוי לגרום לדכאון של ההורים וסכנה להכנס למעגל העוני, ולא מפגישים את הילד עם ילדים אחרים במשך שבועות וחודשים - לא בריא לילד!
לא נתפשר על הבריאות של ילדינו! פתחו את גני הילדים מיד!

חולדאי הוכיח כי הוא יכול לקחת אחריות והחלטות בניגוד לממשלה כפי שעשה עם חיסון צוותי ההוראה וכפי שהוא הצהיר לעשות עם התרבות.
חולדאי אמר :"אנחנו לא נשחק לפי כללים של אנשים שלא לוקחים אחריות" כשסרב לפתוח את בתי הספר ברגע האחרון.
ולכן אנחנו מאמינים שלחולדאי אכפת והוא יכול להשפיע.

אי לכך ובהתאם לזאת,
כל עוד תל אביב-יפו לא עיר אדומה ובהתאם לתו הסגול, אנחנו דורשים ודורשות מחולדאי לפתוח את הגנים מיד.

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9492055?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9496903

עדכונים

2021-01-31 20:24:49 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-01-31 19:24:46 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-01-31 17:25:22 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-01-31 16:21:32 +0200

הגעתם ל-10 חתימות