Skip to main content

אל: משרדי הבריאות והאוצר

פתיחת חדרי כושר, סטודיו ובריכות שחיה בתו ירוק - בסבסוד המדינה בלבד

חתמו על העצומה: פתיחת חדרי כושר, סטודיו ובריכות שחיה בתו ירוק - בסבסוד המדינה בלבד!

למה זה חשוב?

אנו בעלי העסקים בענף הספורט והכושר מתנגדים לפתיחת חדרי הכושר, הסטודיו ובריכות השחייה למתחסנים בלבד בחודש הקרוב, אלא אם המדינה תסבסד את הפתיחה.

ענף חדרי הכושר הסטודיו והספורט על סף קריסה כלכלית ונוכח קצב המתחסנים בישראל, רק 25% עד 30% מפוטנציאל הלקוחות של ענף הכושר, עומדים בקריטריונים המאפשרים להם לחזור ולהתאמן במסגרת מאורגנת.

לא יכול להיות מצב בו בעלי העסקים יהיו מחויבים לעמוד ב – 100 אחוז הוצאות על עסקיהם בזמן שפוטנציאל המחזור העסקי נגזר מ - 25 אחוז מהלקוחות בלבד!

אנו מבינים את רצון המדינה להיטיב עם ציבור המתחסנים , אך לא על חשבון העסקים הקורסים שלנו.

פתיחה למתחסנים בלבד חייבת להיות בסבסוד המדינה.

עדכונים

2021-02-16 20:44:13 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2021-02-15 21:52:27 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-02-15 21:33:52 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-02-15 21:29:37 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-02-15 21:27:23 +0200

הגעתם ל-10 חתימות