Skip to main content

To: ועדת השרים לענייני חקיקה

פונים לשרים - אל תתנו לפסקת ההתגברות לעבור!

Why is this important?

ביום ראשון זה קורה: ועדת השרים לענייני חקיקה תעלה להצבעה תיקון ל"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" - הכולל פסקת התגברות שתאפשר לעקוף את פסק הדין של בג״ץ בנוגע להחזקת פליטים במעצר לזמן בלתי מוגבל. פסקת ההתגברות, שמנסים לקדם אותה כבר כמה שנים, קובעת שגם אם בג"ץ פסל חוק כלשהו, בשל העובדה שהוא פוגע בזכויות האדם המעוגנות בחוק יסוד, הכנסת תוכל לחוקק אותו מחדש ברוב של 61 ח״כים בלבד, שזה תכלס אומר שהממשלה תוכל להעביר כל חוק שהיא רוצה.

כדי שיהיה קל להעביר את החקיקה, היא יוחדה עכשיו ל"חוק ההסתננות". אבל שלא יהיה לכם ספק – זהו מדרון חלקלק שיביא בעתיד הקרוב להרחבת הפסקה לכל עניין שהממשלה תרצה לקדם, גם אם הוא מנוגד לחוק או לזכויות אדם.

אם התיקון יעבור, החיים של כולנו עלולים להשתנות לרעה. פסקת ההתגברות לא רק תחליש את בג"ץ אלא תיקח את הכוח מאיתנו, האזרחים. על אף שאנחנו, האזרחים, מצביעים למפלגות שונות, לכולנו אינטרס אחד משותף – שהדמוקרטיה תגן עלינו, לא רק כאשר מי שבחרנו בו נמצא בשלטון, אלא גם מחר, כשהוא יהיה באופוזיציה.

שלחו עכשיו הודעה לשרי הממשלה כדי להזכיר להם: מי שהדמוקרטיה חשובה לו - לא יתן לפסקת ההתגברות לעבור!

Updates

2018-11-02 15:36:47 +0200

25 signatures reached

2018-11-01 13:19:03 +0200

10 signatures reached