Skip to main content

אל: יאיר לפיד וחברי הכנסת מגוש השינוי

הקימו ממשלה עם המפלגות הערביות עכשיו

הקימו עכשיו ממשלה עם המפלגות הערביות. כן, עכשיו, תוך כדי הלחימה וההסלמה, כדי לשלב כוחות נגד האלימות בשני העמים. זה לא יהיה סופה של המדינה היהודית. להיפך, זה אולי הסיכוי היחיד שלה להתקיים לאורך זמן. מנהיגות אמיתית מביאה חזון ויוצרת אופק חדש.

למה זה חשוב?

תפיסת ביטחון נשענת על חומות, הפרדות ושימוש בכוח. אירועי הימים האחרונים הוכיחו כי גדרות לא יועילו. חוסן אמיתי מבוסס על רשת קשרים יציבים המאפשרת לכל פרט לקבל מענה לצרכיו ולבטא את הצדדים הטובים שבו. כבר היום יש אינספור ארגונים לא ממשלתיים שיוצרים קשרים כאלה בשטח. הגיע הזמן שהממשלה תפסיק להיות הגורם המסכסך, המפלג והאלים ותתחיל לייצר תשתיות לבניית קשרים מיטיבים. אין צורך להצהיר על מתווה לפתרון הרצוי לסכסוך, אך יש צורך במחויבות ובהשקעה בתהליכים רבים במישורים מגוונים המבוססים על הקשבה למצוקות, לצרכים, לרצונות ולתקוות של כל פרט.
בטלו את כל משרדי הממשלה המיותרים שהוקמו בשנים האחרונות והקימו את המשרד הממשלתי החשוב באמת - המשרד לפיוס ופתרון סכסוכים בהסכמה. משרד שיוכל לפעול בכל המישורים - מדיני, לאומי, דתי, מקומי ואזרחי, כדי לפתח קשרים בין כל היושבים בין הים לירדן. הפתרונות יימצאו מתוך שותפות ובניית אמון הדרגתית. הפנו את כל המשאבים לשם, כי משם יכולה לצמוח מציאות חדשה. הזורעים בדמעה זרעי אחווה ברינה יקצורו.

המשחק-סכום-אפס שאנו משחקים כבר זמן רב מביא אותנו שוב ושוב, איך לא, לנקודת האפס. אנחנו צריכים משחק פוליטי חדש, שאיתו כולם יכולים לצמוח.
המנדט לכך נמצא, במלוא מובן המילה, בידיים שלכם.
כמו שאמר מרדכי לאסתר כשהכל נראה אבוד "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" (אסתר ד,יד).

עדכונים

2021-05-18 22:18:16 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2021-05-16 20:44:12 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-05-16 16:18:37 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-05-16 12:19:56 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-05-16 12:02:24 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-05-16 11:46:55 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-05-16 11:34:12 +0300

הגעתם ל-10 חתימות