Skip to main content

אל: מנהלי/ות בתי הספר, מורים/ות והורים, הנהלות המוסדות האקדמיים ואגודות הסטודנטים

קריאה להשבתה במערכת החינוך כל עוד ילדים עצורים בכלא

קריאה להשבתה במערכת החינוך כל עוד ילדים עצורים בכלא

אנו החתומות והחתומים מטה יוצאים כאן בהצהרה כי לא נשב מנגד כאשר ילדים נעצרים ונשלחים לכלא. אין לאפשר שהלימודים יימשכו כסדרם, כאשר ילדי מערכת החינוך נכלאים כך.
קריאתנו היא להשבית את הלימודים בכל עיר בה נעצר ילד/ה מילדי מערכת החינוך, עד אשר ישוחררו מהמעצר, ולעשות זאת שוב ושוב ככל שיימשכו המעשים הנוראים של מעצר ילדות וילדים. יש להמשיך בכך עד אשר הזוועה תיפסק ומעצרי הילדים יופסקו כליל. זאת, בהמתנה להקמת ממשלה חדשה אשר תסדיר את מעמדם של הילדים, כפי שנעשה בהחלטת ממשלת נתניהו משנת 2010 (וכן בהחלטת ממשלה משנת 2006).

למה זה חשוב?

מצורף הסבר קצר מדוע מאבק ילדי הפיליפינים הוא צודק, הומניסטי, חוקי, ותואם לאמנות הבינלאומיות בעניין שלום הילד, וקישורים עם פירוט נוסף.
ככלל, המאבק הוא נגד גירוש ילדים בגיל בית ספר, אשר מנתק אותם באכזריות מסביבתם הטבעית היחידה ושולח אותם למדינה ולתרבות שאינם מכירים. לצורך זה, לא משנה כלל אם לאימהות יש חלק באשמה או לא (כפי שאנו חושבים).

המשפטן פרופסור קרמניצר מסביר מדוע הגירוש, ושינוי המדיניות אינם מוסריים ואינם חוקיים במקרה של גירוש רוהן (היחיד שהרשויות הצליחו לבצע עד עכשיו, בזכות התנגדותנו העיקשת).
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7660764

פרופסור קרמניצר חוזר ומסביר מדוע שינוי המדיניות בעת דמדומים של ממשלת מעבר ובחירות הינו מעשה פסול וגזעני, שמטרתו היחידה שמירת טוהר הגזע.
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7808379

עו"ד דוד תדמור מציג את העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון ובה פירוט של הנימוקים המשפטיים וההומניטריים נגד הגירוש
https://www.facebook.com/david.tadmor/posts/10157354315633486

החלטת הממשלה משנת 2010
https://www.gov.il/he/departments/policies/2010_des2183


הסיבה שהצטרפתי

  • לא מגרשים ילדים!
  • אני מתביישת שחלקים מהמדינה שלי מציג פנים חשוכות ומתנהל באנוכיות ואכזריות של ״הכושי עשה את שלו״. יש מעט מאוד פיליפינים במצב הזה בארץ. הם חיוביים, מקסימים וברכה למדינה. הם נולדו לתוך המציאות שלנו וחיים אותה וחלק מאיתנו. אסור שנגרש אותם כפי שתמיד חפשו לגרש אותנו, היהודים.
  • כי אסור לפגוע בילדים.

עדכונים

2019-11-10 09:45:56 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-11-09 20:18:22 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2019-11-09 17:42:53 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2019-11-09 17:19:26 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2019-11-09 16:47:07 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-11-09 16:07:59 +0200

הגעתם ל-10 חתימות