Skip to main content

אל: ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי

חמלה בעיריית תל אביב? עיריית תל אביב אל תפטרו את מבקשי המקלט עובדי ניקיון הרחובות

חמלה בעיריית תל אביב?  עיריית תל אביב אל תפטרו את מבקשי המקלט עובדי ניקיון הרחובות

בימים כל כך קשים, כשלכולנו נפגעה הפרנסה, יש משפחות ואנשים מעל גיל 60 שעבורם ניקוי הרחובות שבהם אנחנו גרים היתה המשענת האחרונה לפני התהום. אחרי שנים של עבודה ללא בעיות, עיריית תל אביב החליטה לפתע ליישר קו עם הוראה עתיקה ולפטר את כולם!!!! ברור שלכולנו יש דברים אחרים לדאוג לגביהם- אבל בואו נשמור על צלם אנוש גם כשלנו קשה ונעביר מסר ברור לעירייה- לא מפטרים מבקשי מקלט נוספים בזמן משברי כל כך!!! כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחתום. אולי ימצא סדק של חמלה בתוך הלבבות הקשוחים.

למה זה חשוב?

חבר אריתראי שלי הגיע לכאן בלי ציפיות גדולות. הוא לא מהגר עבודה, הוא פליט של ממש. שלושה ילדים קטנים- אישה שלא יכולה לעבוד בגלל בעיות רפואיות. שנים הוא קם בבוקר מוקדם לנקות את הרחובות לפני שאנחנו אפילו פותחים עין. העבודה הזאת, שרובנו לא היינו אפילו מדמיינים לעשות היא מבחינתו "מתנה גדולה" (מילים שלו) בגלל שיש בה לפחות טיפה של קביעות וביטחון בתוך מרחב השרדותי כל כך קשוח. השבוע הוא קיבל מכתב פיטורין יחד עם עוד 60 איש. למה? כי העירייה החליטה שבחידוש החוזה מול הקבלן היא תכניס סעיף שלא מאפשר העסקה שלהם יותר. ניסיונות לקדם פיתרון שקט לא צלחו. אז בואו!!! רק צריך לחתום לרגע ולהראות שאנחנו, התושבים של העיר הזאת כאן. ננסה לסייע.
עיריית תל אביב - אל תיכנעו לתכתיב משרד הפנים! מצאו פתרון והמשיכו לעסיק את מבקשי המקלט!


הסיבה שהצטרפתי

  • מה קורה לעיריית״א ? תרבות וגירוש לא הולכים יד ביד. אנחנו במשבר ואין חמלה, אין שיוויון כזכות בסיסית וטבעית.

עדכונים

2020-12-25 08:50:50 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-12-24 15:27:09 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-12-24 10:56:15 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-12-24 10:24:03 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-12-24 10:09:04 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-12-24 09:55:06 +0200

הגעתם ל-10 חתימות