Skip to main content

אל: ראש המועצה בכפר ורדים

קוראים לראש המועצה בכפר ורדים להתנצל על ביטול מכרז הקרקעות בישוב

אנו דורשים מראש המועצה בכפר ורדים להתנצל על כך שביטל את מכרז הקרקעות כשראה שאזרחים ערבים זכו בחלק מהמכרזים. אנו דורשים גם שראש המועצה ייתחייב שכל המשפחות שזכו במכרז אכן יקבלו את הקרקע.

למה זה חשוב?

רוצים לגור בישוב פסטורלי בצפון? בית חדש? קרקע בזול? ברוכים הבאים - כל עוד שאתם לא ערבים.

ראש המועצה בכפר ורדים שבצפון הודיע שיבטל מכרז קרקעות כאשר התברר לו שאזרחים ערבים זכו בחלק מהמכרזים. חלק מהקרקעות המיועדות להרחבת כפר ורדים הן במקור בכלל של הישוב תרשיחא.

אחרי לחץ ציבורי הוא כבר הודיע שהוא לא מתכוון לבטל את תוצאות המכרז אבל מסרב להתנצל ולאשר שהמשפחות שזכו במכרז אכן יקבלו את הקרקע.

הצטרפו עכשיו וקראו לראש מועצת כפר ורדים להתנצל ולהתחייב שהזוכים במכרזים אכן יקבלו את קרקעותיהם!

עדכונים

2018-03-19 21:07:51 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-03-19 18:31:50 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-03-19 17:04:24 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-03-19 14:58:36 +0200

הגעתם ל-10 חתימות