Skip to main content

אל: תומר מוסקוביץ מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

רשות ההגירה - תורידו את הידיים מילדי בתי הספר והגנים!

ביום שלישי פקחי רשות ההגירה נכנסו לתוך גן ילדים ועצרו ילדה בת שנתיים וילדה בת ארבע, שכעת נמצאות במעצר עם אימן. זו הפעם השניה בתוך שבוע שפקחי רשות ההגירה לוכדים ועוצרים ילדים בתוך מוסד חינוכי בתל אביב. ביום חמישי לפני שבוע פקחים הוציאו תלמיד בכיתה ב' משיעור בבית ספר יסודי ביפו ועצרו אותו. כל הילדים כעת מועמדים לגירוש. המעצרים האלו הופכים את בתי הספר והגנים של הציבור למלכודת לילדים והם מנוגדים להסכמים של הרשות עם עירית תל אביב .
לא נסכים לרדיפת ילדים בתוך בתי הספר, הגנים והמעונות! הצטרפו אלינו בדרישה להסדיר את מעמד ילדי העובדים הזרים ולאפשר להם לגדול וללמוד בשקט.

למה זה חשוב?

בפעם השניה בתוך שבוע, פקחי רשות ההגירה לוכדים ועוצרים ילדים בתוך מוסד חינוכי בתל אביב. ביום שלישי פקחים נכנסו לתוך גן ילדים ועצרו ילדה בת שנתיים ולילדה בת ארבע. ביום חמישי לפני שבוע הם הוציאו תלמיד בכיתה ב' משיעור בבית ספר יסודי ביפו ועצרו אותו. אלו ילדים שנולדו וגדלו בישראל. הם כעת מועמדים לגירוש.

אלו ילדים שנולדו וגדלים בישראל. דמיינו את הפעוט או הילדה שלכם נעצר.ת בבית הספר - האימה , הפחד והבלבול. חשבו על הילדים והילדות האחרים שהיו עדים למעצרים. על המורות והגננות.

במעצר בבית הספר פקחי הרשות שיקרו למנהלת בית הספר ואמרו כי מטרת הגעתם לבית הספר היא לאפשר תשאול של הילד על ידי עובדת סוציאלית, מכיוון שאמו נעצרה. על פי הדיווחים, הפקחים הודו רק מאוחר יותר הגיעו על מנת לעצור את הילד.

לא נסכים שבתי הספר והגנים יהפכו למלכודת לילדים. בתי הספר והגנים, ומרחבים חינוכיים בכלל, הם מרחבים מוגנים לילדים. לא מטרידים ילדים, לא רודפים ילדים ולא עוצרים ילדים בבתי הספר, בדרך אליו או ממנו או בכל מקום אחר שבו הם נמצאים כי הם ילדים ותלמידים.

המעצרים מנוגדים להסכמים של הרשות עם עירית תל אביב, על פיהם אין מעצרי ילדים בשעות הלימודים ומההלך שנת הלימודים ומנוגדים גם להתחייבות של ראש מינהל אכיפה וזרים ברשות יוסי אדלשטיין, שאמר לפני שנה: " אנחנו לא אוכפים בבתי הספר ואנחנו לא אוכפים בגנים. אנחנו לא מחפשים את הילדים בצופים, לא בנוער העובד ולא בשום מקום. אנחנו אוכפים נגד ההורים".

מעצר ילדים זו התנהלות בזויה ואכזרית, ולא ניתן שזה יקרה לילדים בבתי הספר והגנים של הציבור. הגיע הזמן להסדיר את מעמד ילדי העובדים הזרים ולאפשר להם לגדול וללמוד בשקט.

הצטרפו לקריאה למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה תומר מוסקוביץ - תורידו את הידיים שלכם מילדי בתי הספר והגנים!

איך היא תועבר

במייל לרשות האוכלוסין וההגירה

עדכונים

2023-01-20 13:24:57 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-01-17 20:11:10 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-01-17 10:15:27 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-01-17 09:54:52 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-01-17 09:51:36 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-01-16 18:57:59 +0200

הגעתם ל-10 חתימות