Skip to main content

אל: רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע

רוביק, אל תסגור את המולתקא-מפגש!

בית התרבות היהודי-ערבי היחיד בעיר חייב להמשיך לפעול, אל תיכנע ללחץ, תן למולתקא-מפגש להמשיך לפעול במקלט שהוקצה לו

למה זה חשוב?

ראש עיריית באר שבע שוב מאיים על פורום דו-קיום בנגב.

לפני כחצי שנה, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' איים לסגור את פעילות מולתקא-מפגש, בית התרבות של הפורום לדו קיום בנגב לשוויון אזרחי הפועל במקלט של עירית באר שבע ולבטל את אחד מהמקומות היחידים בעיר בו נפגשים תושבים ערבים ויהודים. יותר מ-1,000 פעילי זזים פנו לראש העיר וקראו לו לא להיכנע ללחץ הגזעני של הימין.

הלחץ עבד עד השבוע - אבל עכשיו בלחץ גורמי ימין וח״כים מהליכוד, העירייה מאיימת על בית התרבות, בנסיון לצנזר אירוע בנושא תעשיית הנשק של ישראל וקשריה בעולם. הצטרפו עכשיו לקמפיין של פורום דו-קיום שנוצר לפני חצי שנה ובואו נזכיר שוב לרוביק: די לשיתוף פעולה עם קיצונים מהימין - פעל למען חיים משותפים בנגב, למען דמוקרטיה וחופש הביטוי, אל תיתן יד לגזענות והשתקה!

--------------------------------------------

בישראל של 2017, בה קיימת התנגדות ממסדית לכל פעילות קהילתית משותפת של יהודים וערבים, פעילות שכזו היא בהכרח גם פעילות פוליטית. המולתקא-מפגש הוא מרכז חברתי ובית לקהילה משותפת של יהודים וערבים תושבי העיר והנגב שמאמינים בחיים משותפים ונהנים ממגוון הפעילויות והאירועים המתקיימים במקום.

גורמים פוליטיים ומפלגתיים שמנסים לפגוע במרקם החיים המשותפים בבאר שבע הם אלה שמפיצים שקרים ופועלים לסגירת המולתקא-מפגש - כדי להשתיק ולחבל בכל פעילות משותפת של יהודים וערבים.

בתקופה בה תקיפות אלימות על רקע גזעני מתרחשות בעיר, יש לפעול למען קיומם של מרחבים משותפים ולא להיאבק נגדם ולהביא לסגירתם.

אסור שהתנגדות של גורמים אינטרסנטיים שמנסים להרוויח פרסום זול, תכתיב את הקצאת הנכסים בעיר, הנכסים הללו הם של כולנו.

אם תיקח את המקלט ותביא לסגירת בית התרבות, תעביר מסר ברור ומסוכן של התנגדות לערכים של חברה משותפת ושוויון, ותתמוך למעשה בפגיעה בחופש הביטוי ובצנזורה.

אנו קוראות וקוראים לך לקבל את ההחלטה הנכונה – בעד חיים משותפים בנגב, נגד גזענות והשתקה – תן למולתקא-מפגש להמשיך לפעול.

Links

עדכונים

2017-08-22 17:26:58 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2017-05-23 20:34:58 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2017-05-22 18:44:42 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-05-22 00:04:15 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-05-21 19:14:51 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-05-21 18:39:25 +0300

הגעתם ל-10 חתימות