אל: רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע

רוביק, אל תסגור את המולתקא-מפגש!

רוביק, אל תסגור את המולתקא-מפגש!

בית התרבות היהודי-ערבי היחיד בעיר חייב להמשיך לפעול, אל תיכנע ללחץ, תן למולתקא-מפגש להמשיך לפעול במקלט שהוקצה לו

למה זה חשוב?

בישראל של 2017, בה קיימת התנגדות ממסדית לכל פעילות קהילתית משותפת של יהודים וערבים, פעילות שכזו היא בהכרח גם פעילות פוליטית. המולתקא-מפגש הוא מרכז חברתי ובית לקהילה משותפת של יהודים וערבים תושבי העיר והנגב שמאמינים בחיים משותפים ונהנים ממגוון הפעילויות והאירועים המתקיימים במקום.

גורמים פוליטיים ומפלגתיים שמנסים לפגוע במרקם החיים המשותפים בבאר שבע הם אלה שמפיצים שקרים ופועלים לסגירת המולתקא-מפגש - כדי להשתיק ולחבל בכל פעילות משותפת של יהודים וערבים.

בתקופה בה תקיפות אלימות על רקע גזעני מתרחשות בעיר, יש לפעול למען קיומם של מרחבים משותפים ולא להיאבק נגדם ולהביא לסגירתם.

אסור שהתנגדות של גורמים אינטרסנטיים שמנסים להרוויח פרסום זול, תכתיב את הקצאת הנכסים בעיר, הנכסים הללו הם של כולנו.

אם תיקח את המקלט ותביא לסגירת בית התרבות, תעביר מסר ברור ומסוכן של התנגדות לערכים של חברה משותפת ושוויון, ותתמוך למעשה בפגיעה בחופש הביטוי ובצנזורה.

אנו קוראות וקוראים לך לקבל את ההחלטה הנכונה – בעד חיים משותפים בנגב, נגד גזענות והשתקה – תן למולתקא-מפגש להמשיך לפעול.


סיבות להרשמה

  • מפגש בין ערבים ליהודים מקרב לבבות, מסיר את מחיצות הפחד והשנאה, ומפיץ הרבה אור של תקווה.
  • חתמתי בגלל החשיבות העצומה שאני מייחסת לקשרים בין ערבים ליהודים למען עתיד המדינה.
  • כי אני רוצה לחיות בחברה פתוחה, שאינה חשה מאוימת ממפגש עם קבוצה תרבותית ודתית אחרת. ומשום שזה משקל-נגד הכרחי לאלימות ולשנאה שמקלקלים כאן כל חלקה טובה.

עדכונים

2017-08-22 17:26:58 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2017-05-23 20:34:58 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2017-05-22 18:44:42 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-05-22 00:04:15 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-05-21 19:14:51 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-05-21 18:39:25 +0300

הגעתם ל-10 חתימות