Skip to main content

אל: ראש העיר חיפה, ד״ר עינת רותם-קליש

שבוע הספר לכולנו בחיפה

קראו עכשיו לראש עיריית חיפה עינת רותם-קליש לתת במה וייצוג לספרים, סופרים, וקוראים ערבים בעיר, ולהפוך את שבוע הספר העברי ל״שבוע הספר״!

למה זה חשוב?

השבוע פורסם כי ראש עיריית חיפה, עינת רותם-קליש עומדת להחזיר את שבוע הספר תחת הכותרת 'שבוע הספר העברי' במתכונת חגיגית רחבה ולהופכו למסורת של תרבות לקהל החיפאי הצמא לספרות ולספרים.

אלא שבהגדרת השבוע כ'שבוע הספר העברי' יש הדרה ברורה ואף מכאיבה לנו כתושבי העיר מהאוכלוסייה הערבית. היינו רוצים שיהיה זה פשוט 'שבוע הספר' כי ספרים הם האהבה של כולנו ללא הבדלי מוצא ולאום. אנו מבקשים ורוצים להיות חלק מהחגיגה התרבותית הזו - כתושבי העיר, כאוהבי תרבות וכמי שמחנכים את ילדינו לאהוב ספרים ולצרוך תרבות איכותיתיות.
בנוסף, אנו רואים את הילדים והילדות הקטנים צורכים ספרות בשתי השפות. זה מרגש ומעורר אופטימיות. כך אנו רוצים שיהיה עבור כלל ילדינו. אנו רוצים שהם יהיו חלק מהחגיגה שעומדת להתקיים בקרוב בחיפה.

נושא החיים המשותפים הוא בראש מעייניה של רותם-קליש - היא רואה בו מנוף רב ערך לטובת קידומה של העיר. אנחנו בטוחים כי שיתוף האוכלוסייה הערבית ב'שבוע הספר' יעניק למושג זה משמעות עמוקה ומחברת ממקום חשוב, טבעי ומכבד, אשר יחדד וימחיש את המכנה המשותף ואת החיבור ההדדי על בסיס תרבותי.

הצטרפו לקריאתנו לראש העיר - חתמו על העצומה עכשיו.

____
קראו את המכתב ששלחנו לראש העיר חיפה, עינת רותם-קליש:
http://sdc-haifa.org/ar/

עדכונים

2019-06-06 21:12:00 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-06-06 17:58:27 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-06-06 16:44:35 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-06-06 15:49:32 +0300

הגעתם ל-10 חתימות