Skip to main content

אל: שר הפנים אריה דרעי וממשלת ישראל

שחררו מיידית את כל כספי הפקדון של מבקשי המקלט

שחררו מיידית את כל כספי הפקדון של מבקשי המקלט

אנו דורשים ודורשות מממשלת ישראל למלא אחר פסיקת בג"ץ מיום 23.04.2020, להחזיר את כל כספי הפיקדון למבקשי המקלט באופן מיידי, ולסייע לכל אלו שבחסות המדינה כספם נלקח מהם לאורך השנים אך לא הופקד

למה זה חשוב?

בישראל כ-31,000 מבקשי מקלט. 90% מהם איבדו את מקום עבודתם עקב משבר הקורונה, שכן מרביתם עובדים במסעדות, מלונות וניקיון. משפחות, קשישים, קורבנות עינויים וקורבנות סחר שבעת משבר הקורונה נותרו ללא כל הכנסה וללא כל סיוע ממשלתי שימנע את קריסתם הכלכלית. זה אינו תרחיש עתידי, כי אם המציאות העכשווית – למבקשי המקלט כבר היום אין כסף לקניית מזון, תשלום שכר דירה, ותשלום על ביטוח רפואי.
בעוד שבפני אזרחי ואזרחיות ישראל עומדים משאבים מסוימים על מנת למנוע את קריסתם הכלכלית, הבריאותית והנפשית, מבקשי המקלט לא זכאים לדבר מכל אלו. המדינה מותירה אותם ללא כל מענה, ומאפשרת להם ולסביבה שלהם להתדרדר למשבר הומניטארי חמור. בג״ץ כבר קבע כי לקיחת 20% משכרם של מבקשי המקלט אינו חוקתי, ויש להחזיר להם את כספם. הצטרפו לדרישה לשר הפנים וממשלת ישראל למלא אחר פסיקת בג"ץ, להחזיר את כל כספי הפיקדון למבקשי המקלט באופן מיידי, ולסייע לכל אלו שבחסות המדינה כספם נלקח מהם לאורך השנים אך לא הופקד.הפתרון לא יעלה אפילו שקל אחד מתקציב המדינה.

הדרישות שלנו:
- לשחרר את כספי הפיקדון באופן מיידי. שחרור הכספים הוא לא רק הדבר החוקי לעשות, אלא גם ההגיוני שכן הוא יאפשר למבקשי המקלט לשרוד את התקופה הקרובה. הכסף יחזור באופן מיידי למשק הישראלי באמצעות תשלומי שכר דירה, חשבונות, וקניית מזון. עקב החזרה ההדרגתית לשגרה, מבקשי המקלט העובדים במלונות ומסעדות לא צפויים לחזור לעבודה בקרוב, ולא ברור כיצד הם מצופים לשרוד לאורך זמן.

- לשחרר בעת הזו את כל כספי הפיקדון, ולא רק את 20% הפרשת העובד המתחייבת מפסיקת בג"ץ. בנוסף להפרשת העובד בקרן הפיקדון נמצא גם 16% הפרשת המעסיק, הכולל בתוכו את הזכויות הסוציאליות של מבקשי המקלט, ביניהם דמי פיצויים והפרשות לפנסיה. בעת הזו, כשהמשק הישראלי כולו במשבר, אין שום היגיון להחזיק את הכספים הללו, שנלקחו לשם מטרה בזוייה בפני עצמה, בזמן שמבקשי המקלט זקוקים לזכויותיהם הסוציאליות על מנת לשרוד.

- לסייע באופן מיידי לכלל מבקשי המקלט אשר מעסיקיהם לקחו 20% משכרם אך לא הפקידו אותם בקרן הפיקדון, וייוותרו כעת ללא כלום. המדינה קבעה שיש לקחת את הכספים, אך לאורך השנים לא דאגה לאכוף את החוק, ובפועל אפשרה למעסיקים רבים לגנוב את הכסף. מאחר ו"מציאת" הכספים האבודים תיקח זמן רב, על המדינה לסייע באופן מיידי לאלו שכספם נגנב מהם בחסות המדינה, על מנת שישרדו את משבר הקורונה.

אחרי כל אלף חתימות שיאספו - נעביר אותן ישירות לשר הפנים אריה דרעי

מידע נוסף:
מאז מאי 2017, תחת חוק הפיקדון, לוקחת המדינה 20% ממשכורתם של כלל מבקשי המקלט, יחד עם 16% מהמעסיק ומפקידה אותם בחשבונות בבנק מזרחי, על מנת לדחוק בהם לעזוב את ישראל. בתאריך 23.04.2020 קבע בית המשפט הגבוה לצדק כי לקיחת 20% משכרם של מבקשי המקלט אינו חוקתי, ויש להחזיר להם את כספם באופן מיידי ולא יותר מ-30 יום.
עדויות על רעב והוצאה לרחוב נערמות, וללא מענה הקהילה כולה נמצאת במשבר הומניטרי חמור. למרות המחלוקת על מעמדם האזרחי, זכותם לחיים של מבקשי המקלט עומדת בעינה, ולא יתכן כי הם יגוועו ברעב בעוד לרבים מהם יש אלפי שקלים בחשבונות בנק המוחזקים בידי המדינה.

לקריאה נוספת:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001326635

*קרדיט לתמונה: חנן אופנר


הסיבה שהצטרפתי

  • ברגע שנתנו להם מקלט, אנחנו חייבים לדאוג לרווחתם המלאה, הכלכלית והנפשית.
  • יחס שוויוני ועזרה למי שזקוק לה הם המינימום שחברה אנושית מחוייבת לו.
  • מפני שזה אנושי

עדכונים

2020-04-27 19:22:42 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-04-27 17:29:45 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-04-27 16:25:21 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-04-27 16:03:34 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-04-27 15:57:35 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-04-27 15:54:50 +0300

הגעתם ל-10 חתימות