Skip to main content

אל: בית הדין לביקורת משמורת

שחררו את 50 האריתראים ממעצר מנהלי!

שחררו מיד את העצורים האריתראים ממעצר מנהלי! גם לחסרי מעמד יש זכויות

למה זה חשוב?

בעקבות המהומות בתל-אביב בשבת, הועברו אתמול (5.9) חמישים אריתראים חסרי מעמד למעצר מנהלי ללא מגבלת זמן, ללא משפט, ללא כתבי אישום ובלי צורך להציג שום ראיות.
חסרי מעמד הם אוכלוסייה נטולת הגנה וביטחון. הם נרדפים על-ידי ממשלת הימין הקיצוני בזמן שהם נמלטים מסכנת חיים בארצות המוצא שלהם. מעצר מנהלי של מבקשי מקלט הוא כלי אכזרי ולא מוסרי שכל מטרתו היא התעמרות שתגרום למבקשי המקלט לעזוב את המדינה.
אין הצדקה לאלימות במהומות בשבת. אבל למשטרה, שהפעילה מצידה אלימות חסרת תקדים, כולל ירי חי שפצע קשה 18 בני אדם, אין די ראיות למעורבות באלימות של 50 האריתראים שנשלחו למעצר מנהלי - אחרת היו מוגשים נגדם כתבי אישום. הממשלה פשוט מנצלת את הנסיבות כדי ליישם מדיניות גזענית ולהיפטר מעוד חסרי מעמד.
חובתינו האזרחית היא לקרוא בקול חזק: - ישוחררו העצורים מאריתראה!

עדכונים

2023-09-09 19:01:51 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-09-09 11:29:19 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-09-08 12:06:49 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-09-07 21:36:56 +0300

הגעתם ל-10 חתימות