Skip to main content

אל: שר הפנים אריה דרעי, שר האוצר משה כחלון ושר העבודה אופיר אקוניס

שחררו את כספי הפקדון של מבקשי המקלט

יעבירו למבקשי המקלט שעבודתם נפגעה ממשבר הקורונה, את כספי הפיקדון המגיעים להם

למה זה חשוב?

״על פי הערכות, כמחצית ממבקשי המקלט פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בגלל הגבלות הקורונה. בניגוד לעובדים ישראלים, המדינה לא נותנת להם דבר. "אין לנו ממה לשלם שכירות ולקנות אוכל, עוד מעט נהיה ברחוב"*, הם אומרים*״.

בניגוד לישראלים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, אשר גם חווים קשיים כלכליים, אך זכאים לדמי אבטלה/ פיצויים, מבקשי מקלט אינם זכאים להגנות האלה.
בהעדר רשת הגנה, ובהעדר זכויות סוציאליות או זכאות לאבטלה, למבקשי המקלט אין דרך לשלם שכירות והם עלולים להיזרק לרחוב. מצב זה יהווה אסון הומניטרי, עלינו לפעול יחדיו למנוע זאת.

20 אחוז משכרם של מבקשי מקלט מועבר לפקדון. את הכספים אמורים לקבל מבקשי המקלט כשיעזבו את הארץ - הצטרפו אליי בקריאה לשר הפנים דרעי, שר האוצר כחלון ושר העבודה אקוניס להעביר למבקשי המקלט את כספי הפקדון מיד. הפתרון לא יעלה למדינה אפילו שקל - אבל הוא יכול לפתור את המצוקה המידית של אלפי משפחות.

צילום: אורן זיו
------

״קו לעובד בשיתוף רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף, המוקד לפליטים ומהגרים, היא״ס ישראל והמרכז לקידום פליטים אפריקאים, העבירו ביום ראשון פנייה דחופה לשר הפנים אריה דרעי, לשר האוצר משה כחלון ולשר העבודה אופיר אקוניס בדרישה לשחרר את כספי הפיקדון ולהחזירם למבקשי המקלט.
חתימה על הצהרה זו תעניק רוח גבית לבקשה שהוגש על ידי הארגונים בשמם של מבקשי המקלט.

בישראל חיים היום כ-35 אלף מבקשי מקלט, רובם מאריתריאה וחלקם מסודן.
מדינת ישראל סירבה לבדוק את בקשות המקלט שהגשו על ידי הפליטים, ופרט ל-בודדים (13 אריתראים וסודאני אחד) רוב מבקשי המקלט נותרו חסרי מעמד.

על פי "חוק הפיקדון" שהוחל ב-2017, המעסיקים של מבקשי המקלט אמורים לנכות 20 אחוז משכרם ולהעביר את הכספים לקרן מיוחדת. את הכספים שהופקדו שם אמורים לקבל מבקשי המקלט כשיעזבו את הארץ.

*הציטוט לקוח מתוך כתבה של אורן זיו בשיחה מקומית: https://www.mekomit.co.il/%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%9c%d7%98-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/)

קריאתם של המסעדנים לכחלון: שחרר את כספי הפיקדון של מבקשי המקלט
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-56976510,00.html

עדכונים

2020-04-22 15:14:20 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2020-03-23 17:08:13 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2020-03-20 12:41:28 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-03-20 08:46:22 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-19 21:20:16 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-19 20:29:06 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-19 19:55:39 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-19 19:44:00 +0200

הגעתם ל-10 חתימות