Skip to main content

אל: ראש עיריית פתח תקווה

אשר למבקשי מקלט להירשם ולהשתלב בבתי ספר וגנים בפתח תקווה

הצביעו בעד שראש עיריית פתח תקווה יאפשר למבקשי המקלט בעיר להרשם לגנים (כפי שמחוייב על פי חוק) ובקשו שלא יפריד גנים לאריתראים בלבד כפי שקורה היום

למה זה חשוב?

כל ילד בישראל זכאי לפי חוק לחינוך ללא הבדל דת גזע ומין. ראש עיריית פתח תקווה אחראי על עוול מתמשך כלפי מבקשי המקלט בעיר, אשר נשלחו לעיר בהוראת המדינה. עיריית פתח תקווה עושה ככל העולה על רוחה למבקשי המקלט: ניתוקי חשמל, עידוד הלשנה ושנאה כלפיהם , הפרדת גנים לשחורים בלבד, ועכשיו- אי ההרשמה לגנים. התנגדות למהלכים אלו חשובה כיום בעיקר לתושבי פתח תקווה אשר אינם מעוניינים בעירייה אשר מובילה גזענות. ולתושבי ערים אחרות שאינם רוצים לתת יד לגזענות היום בפתח תקווה ועפולה ומחר מי?

עדכונים

2019-07-18 22:12:20 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-17 12:09:17 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-17 09:08:40 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-16 23:01:20 +0300

הגעתם ל-10 חתימות