Skip to main content

אל: ועדה מקומית לתכנון ובנייה עיריית חיפה

שומרים על הכרמל ירוק

נודע לנו על הגשת בקשה לתוכנית הריסה/בנייה בשושנת הכרמל 92 . התוכנית במסלול תמ"א 38/2 בתוספת בקשה לחריגות משמעותיות אף
מעבר להוראות התוכנית. במסגרת הבקשה מעוניין היזם להרוס מבנה קיים בן 3 קומות ו 6 יח"ד ולבנות מבנה בן 7 קומות ו 18 יח"ד.
המגרש המדובר נמצא על גבול הואדי, באזור בעל מרקם עירוני ייחודי - אחת מ4- "מניפות" ברחוב שושנת הכרמל,שתוכננו ע"י האדריכל ריכרד קאופמן בשנת 1923. התכנון המבוקש חורג באופן צורם מאופי הסביבה וביצועו יפגע בצורה קשה בצביון המקום, באיכות חיי התושבים ובערכי טבע. להבנתנו התכנון גם סותר מהותית את מסמך המדיניות של עיריית חיפה (חפ/מד/ 2500 יולי 2020 )המבחין בין אזורים לפיתוח אינטנסיבי לבין אזורי מגורים שקטים ורחובות צרים כדוגמת האזור המדובר.
ברור לנו שיש צורך בהתחדשות עירונית אך, כמודגש במסמך המדיניות, לא כזו שנזקיה עולים על תועלתה. לאור זאת נבקשכם לדחות את התוכנית.

למה זה חשוב?

** עדכון- מחר תתקיים ועדת התנגדויות לתוכנית בנייה הרסנית בכרמל ויש לנו פחות מ-24 שעות.
________________________________________________
אנו מבקשים את תמיכתכם הדחופה לעצור פרויקט הריסה בנייה בשושנת הכרמל 92 הפוגע קשות בצביון המגורים בכרמל הירוק. מדובר בהריסת מבנה קיים בן 3 קומות ו 6 יח"ד ובניית מבנה בן 7 קומות ו 18 יח"ד. המגרש המדובר גובל בואדי לוטם, בסמטה צרה ללא מוצא שתוכננה ע"י האדריכל הנודע ריכרד קאופמן בשנת 1923.
ייחודה של חיפה כעיר ירוקה עם שכונות ותיקות דורש תכנון עירוני רגיש הכולל התייחסות למרקמים שכונתיים ייחודיים ושמירה על ערכי הטבע. פרויקט זה הוא עוד דוגמה לבנייה לא מרוסנת על חשבון איכות חיי התושבים וצביונה הייחודי של חיפה.

איך היא תועבר

בדואר אלקטרוני לועדה המקומית

עדכונים

2023-05-22 18:31:15 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-05-20 08:33:20 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-05-16 14:20:19 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-05-16 10:44:31 +0300

הגעתם ל-10 חתימות