Skip to main content

To: ראש עיריית ירושלים משה ליאון

שומרים על פארק המסילה – עוצרים את כביש הברך!

אנחנו, תושבות ותושבי ירושלים מתנגדות.ים לסלילת אוטוסטרדה בת ארבעה נתיבים לתלפיות דרך שכונת גוננים, שעיריית ירושלים מקדמת בימים אלו בצעדי ענק. הכביש, הידוע בשם "כביש הברך", יפגע פגיעה אנושה בפארק המסילה ובסביבתו, ובמרקם החיים בשכונות דרום העיר.

Why is this important?

פארק המסילה הוא אחד הפרויקטים המוצלחים בירושלים, המחבר בין שכונות דרום העיר: בית צפאפא, קטמונים, תלפיות, מקור חיים, בקעה והמושבה הגרמנית.

הוא הפארק היחיד באזור כולו. עשרות אלפי אנשים משתמשים בו ונהנים משקט, מירוק בעיניים וממרחב פתוח לפעילויות פנאי, להליכה ולרכיבת אופניים.

למה אנחנו מתנגדות.ים לכביש הברך?

כביש הברך מקדם תפיסת תכנון עירוני מיושנת, המעדיפה רכבים פרטיים על פני תחבורה ציבורית, הולכי רגל, רוכבי אופניים, מרחבים פתוחים וירוקים ומסחר מקומי ונגיש.

הכביש ייצור פקקי ענק, רעש וזיהום לאורך פארק המסילה והשכונות הצמודות לו.

הכביש ייקטע את הפארק (ארבעה נתיבים כבר אמרנו?) ותידרש בניית גשר מעליו. הגשר יקשה על הולכי רגל, על רוכבי אופניים, ועל בעלי מוגבלויות.

על אותו ציר נבנות ממילא התשתיות לרכבת הקלה, המיועדת לספק פתרון תחבורתי לתושבי העיר ולהפחית את השימוש ברכב פרטי בתוך העיר.

הרכבת הקלה תחבר בין השכונות ותתחבר בדרך נעימה ואורגנית לפארק המסילה, לעומת הכביש שייקטע את התנועה בפארק.

בקיצור - כביש הברך הרסני ומיותר!

מה הדרישה שלנו?

אנחנו דורשות.ים תכנון בר קיימא המתאים למאה ה־21 ומיטיב לאיכות החיים של תושבי העיר, לסביבה, לעתידנו ולדורות הבאים.

אנחנו מצפים מהעירייה להיכנס בהקדם לדיאלוג עם נבחרי הציבור בשכונות ולקדם תוכנית חלופית – הרחבת פארק המסילה וצמצום מעבר רכב פרטי דרך שכונתנו.

חתמו עכשיו והפיצו לכל עבר. יחד נצליח לשמור על פארק המסילה!

למידע ועדכונים הצטרפו לקבוצת וואטסאפ https://chat.whatsapp.com/DYEiyd0AqTX0IbBLghTkCI
לסרטון של 2 דקות: https://www.youtube.com/watch?v=5BQpNXi3Ha4

How it will be delivered

אחרי שנאסוף 3000 חתימות, נגיש את העצומה לראש עיריית ירושלים משה לאון

Links

Updates

2023-07-03 17:16:58 +0300

הגשנו את העצומה עם כל החתימות לראש עיריית ירושלים משה לאון בישיבת מועצת העיר ב22.6. תודה! ממשיכות במאבק להצלת פארק המסילה

2023-05-18 12:12:32 +0300

1,000 signatures reached

2023-05-14 11:40:22 +0300

500 signatures reached

2023-05-11 18:39:34 +0300

100 signatures reached

2023-05-11 17:22:10 +0300

50 signatures reached

2023-05-11 16:26:35 +0300

25 signatures reached

2023-05-11 15:59:35 +0300

10 signatures reached