Skip to main content

To: פרקליט המדינה שי ניצן

שי ניצן תתפטר

להתפטר מיד ולקחת אחריות על טיוח ההרג של יעקוב אבו אלקיעאן

Why is this important?

על פי הפרסומים החדשים, פרקליט המדינה שי ניצן שיקר במצח נחושה ומנע חקירה של שוטר שהודה שירה ביעקוב אבו אלקיעאן עוד לפני שהרכב האיץ במה שתואר ע״י המשטרה כ״פיגוע דריסה״.

שי ניצן סגר את תיק החקירה כדי לטייח את ההרג ואת אחריותו של השוטר בשטח לתוצאות הקטלניות של אירועי אום אל חיראן. במקום להגן עלינו האזרחים, פרקליט המדינה שומר על החברים שלו במשטרה. ניצן מעל בתפקידו ובאמון הציבור - ניצן צריך לקחת אחריות ולהתפטר מיד.

שוטר הודה שהוא ירה לכיוון הרכב, ואז באבו אלקיעאן עצמו, ורק לאחר מכן האיץ הרכב של אבו אלקיעאן, ודרס את השוטר ארז לוי. אבל את שי ניצן זה לא מעניין - הוא רצה לסגור את התיק בכל מחיר, אז הוא בחר לטייח עדות שהיתה עשויה לשנות את ממצאי החקירה ולנקות את שמו של המורה יעקוב אבו אלקיעאן, שהוצג ע״י ארדן ואלשיך כטרוריסט פעיל דעאש.

הסרטון מהאירוע כבר סתר את ההצהרות של ארדן ואלשיך שהדריסה היתה מכוונת, ועכשיו בעקבות הפרסומים החדשים, ברור כי בפרקליטות ידעו שלא מדובר בפיגוע אלא בכשל משטרתי חמור ממדרגה ראשונה. אבל שי ניצן בחר לשמור על החברים שלו במשטרה, לשקר למשפחת אבו אלקיעאן, ולציבור כולו.

לאחרונה משפחתו של אבו אלקיעאן פנתה בדרישה לקבל את חומרי החקירה לצורך ערעור על ההחלטה לסגור את תיק החקירה - וכעת, כדי להמשיך בטיוח, פרקליט המדינה עלול להטיל חיסיון על עדות השוטר.

הצטרפו לדרישה: שי ניצן - קח אחריות והתפטר מיד! מאסנו בשקרים וטיוח. דמם של אנשים אינו הפקר.

מידע נוסף על האירוע והפרסומים החדשים:

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.6292816

https://mekomit.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%96%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F/

תמונה: אום אל חיראן, אחרי הפינוי האלים. צילום: אנס אבו דעיבס

Updates

2018-07-22 18:29:03 +0300

50 signatures reached

2018-07-21 14:04:37 +0300

25 signatures reached

2018-07-20 18:42:24 +0300

10 signatures reached