Skip to main content

אל: למנכ"ל חדשות ערוץ 12

להחזיר את תכנית "אל- אסבוע"בחדשות 12 לשידור ישיר!

להחזיר את תכנית "אל- אסבוע"בחדשות 12 לשידור ישיר!

יחזירו את תכנית "אל- אסבוע" המשודרת בערוץ 12 למתכונת הקודמת- שידור ישיר! למען שמירה על ייצוג הולם לערבים בתקשורת!

למה זה חשוב?

תכנית "אל- אסבוע" המשודרת כל יום ששי הינה התכנית היחידה המספקת במה לציבור הערבי בישראל בערוץ 12.
לאחרונה החליטה הנהלת ערוץ 12 לשנות לוח השידורים של התכנית ליום שבת בשעות הבוקר המוקדמות (בזמן שרוב הציבור ישן עדיין!), ובמתכונת של שידור מוקלט ולא ישיר (חדשות של יום לפני!). הצטרפו אלינו לקריאה למנכ״ל חדשות 12 להחזיר את שידור התכנית למתכונת הקודמת, בשידור ישיר.

בתכנית מוצגים מגוון נושאים ובעיות הקשורות לאוכלוסייה הערבית. עוד נרשמו בתכנית מספר סקופים שלא זכו לחשיפה בפלטפורמות אחרות וזאת בזכות הצוות העובד באופן מקצועי ומסור. אנו רואים בהחלטה לשנות את מתכונת שידור התכנית, פגיעה בזכותם של האזרחים הערבים לקבל מידע מהימן ובזמן אמת, וכן פגיעה בזכותם לייצוג הולם, דווקא בימים אלו, בעוד משבר הקורונה פוגע קשות בחברה בכלל.

שינוי מתכונת השידור מראה על היעדר התייחסות רצינית והולמת מצד ערוצי החדשות המרכזיים לצרכי האוכלוסייה הערבית. הצטרפו לקריאה למנכ״ל חדשות 12 להחזיר את שידור התכנית למתכונת הקודמת, בשידור ישיר - ולדאוג לייצוג הולם לערבים בתקשורת.


הסיבה שהצטרפתי

  • כי התוכנית חיונית לאוכלוסיה שלי ולכלל המדינה
  • כי התוכנית הזו חשובה מאוד לציבור והחברה שלנו

עדכונים

2020-04-01 17:37:57 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-03-31 19:03:06 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-31 16:16:25 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-31 16:05:33 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-31 15:59:22 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-31 15:52:28 +0300

הגעתם ל-10 חתימות