Skip to main content

אל: חברי הכנסת, הוועדה לשוויון חברתי, שר הפנים, השר לשיוויון חברתי

שיוויון בנישואי להט"ב

שיוויון בנישואי להט"ב

אנו פועלים בדרישה להביא לשינוי חקיקה והכרה חוקית בזכותם של אזרחי ישראל להנשא עם מי שיבחרו בישראל ולהקים משפחה מלאה בישראל ללא קשר לדת גזע או מין.

למה זה חשוב?

ערך השוויון, והסובלנות הם מנשמת אפה של הדמוקרטיה. אזרחי ישראל זכאים ליחס שווה לשווים. אין כל הצדקה במאה העשרים ואחת לאפליה בין זוגות חברי קהילת הלהט"ב לבין כלל האוכלוסיה בנושא נישואין ומשפחה.

בישראל כיום בני זוג להט"בים שנישאו במדינה זרה שבה מוכרים נישואים חד-מיניים, והציגו תעודה המעידה על כך בפני פקיד הרישום של משרד הפנים, רק הם רשאים להירשם במרשם האוכלוסין כ"נשואים".
אנו קבוצת תלמידי כיתה יב' בתיכון "חדש" תל אביב, מאמינים שהגיעה השעה לשנות את המצב הקיים ולהעלות את ערך השיוויון כערך דמוקרטי ראשון במעלה במדינת ישראל.

אנו מאמינים בזכותו של כל ישראלי להתחתן בישראל עם מי שיבחר ללא הבדל דת גזע ומין ולהקים בישראל משפחה מלאה, שתוכר על ידי הרשויות.

אם את.ה תומך.כת בעמדה זו אנא הצטרפ.י אלינו!

העצומה תועבר לכנסת בדרישה לפעול לשינוי המצב הקיים.

תנו לנו את הכוח לשנות לטובה את עולמנו.
דותן ברדיצ'ב, רועי רויטמן ואופיר כהן

עדכונים

2021-05-27 11:11:54 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-05-26 23:19:24 +0300

הגעתם ל-10 חתימות