Skip to main content

To: פרקליט המדינה, עמית איסמן והיועמ״ש, גלי בהרב מיארה

שמים סוף לאלימות המשטרה בהפגנות

אלימות המשטרה בהפגנות שוברת שיאים - אנחנו קוראות וקוראים לפרקליט המדינה וליועמ״ש להורות למח״ש לטפל בשוטרים האלימים.

Why is this important?

בשבועות האחרונים ראינו עלייה באלימות המשטרתית נגד מפגינים.ות שמוחים נגד ההפיכה המשטרית - מבוגר שאיבד עין ממכת״זית, צעירה שהוטחה במחסום בטון, נער שנחנק והותקף באגרוף על ידי מפקד יס״מ, רימוני הלם - אלה רק כמה דוגמאות לאלימות הקיצונית והאכזרית שפעילי ופעילות המחאה ספגו.
הגוף שממונה על חקירות השוטרים, מח״ש, מתעלם מהאלימות ומגבה אותה בפועל: ב-30 שבועות של מחאה ועשרות מקרי אלימות בכל הפגנה, מח״ש חקרה רק 4 מקרי אלימות נגד מפגינים.

אלימות המשטרה כלפי מפגינים איננה עניין חדש - מפגינים בחברה הערבית וגם מפגינים מזרחים ומפגינים מהקהילה האתיופית דוכאו פעמים רבות באלימות בידי המשטרה והגיע הזמן לשים לזה סוף.
אין דמוקרטיה בלי חופש מחאה, ומשטרה שמדכאת אותו מועלת בתפקידה - הגנה על הציבור. הנחיות בן גביר לאלימות כלפי המפגינים מחלחלות לשטח ומוליכות את ישראל בדרכם של משטרים אפלים.

יש מה לעשות: מח״ש אמנם דואגת יותר לקשרים שלה בתוך המשטרה, אך היא כפופה לפרקליט המדינה שכפוף ליועצת המשפטית לממשלה. לאיסמן יש הסמכות להנחות את מח״ש לפעול לחקירת האלימות המשטרתית באמצעות הקמת מחלקה מיוחדת שתעסוק רק במחאה, תתעד את מקרי האלימות ותדאג שהשוטרים יתנהלו לפי כללי הזיהוי.

היועמ״ש עומדת באומץ מול כנופיית השרים שמובילה את ההפיכה המשטרית וכבר פעלה נגד הנסיונות של בן גביר להפוך את המשטרה למיליציה שלו ואסרה עליו לתת הנחיות מבצעיות ישירות למשטרה.
פרקליט המדינה מתח בעבר ביקורת על מח"ש וטען כי היא לא מגישה מספיק כתבי אישום ולא מפרידה בין פרקליטי המחלקה לחוקריה.
לחץ ציבורי שלנו כעת יכול לגרום לפרקליט המדינה להורות למח״ש להפסיק להתנהל כזרוע של המשטרה ולהתחיל לפעול למיגור האלימות המשטרתית ולשמירה על חופש המחאה.

בואו נראה לאיסמן שאנחנו עשרות אלפים שלא מוכנים שהמשטרה תתנהג ככנופיית בריונים, תכה מפגינות ומפגינים ותטיל עליהם אימה ופחד לצאת לרחובות ולממש את הזכות הבסיסית ביותר בדמוקרטיה - זכות המחאה.
חתימה שלך על העצומה תועבר לאיסמן ותדרוש ממנו: שים סוף לאלימות המשטרה בהפגנות - הורה למח״ש לטפל בשוטרים האלימים.

How it will be delivered

באימייל לפרקליט המדינה ונגיע אליו לפרקליטות עם החתימות

Updates

2023-08-02 08:14:42 +0300

1,000 signatures reached

2023-08-01 15:54:00 +0300

500 signatures reached

2023-08-01 11:08:19 +0300

100 signatures reached

2023-08-01 10:52:53 +0300

50 signatures reached

2023-08-01 10:46:23 +0300

25 signatures reached

2023-08-01 10:44:26 +0300

10 signatures reached