Skip to main content

אל: משרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה והרווחה

סילוק מטרד אנטנות הטלוויזיה מנוף ארצנו

על גגות רבים מאד במדינת ישראל מוצבות אנטנות טלוויזיה ללא שימוש.
מאז מעבר משידור אנלוגי לדיגיטלי האנטנות הללו לא משמשות לשום צורך.
הן מהוות סכנה בטיחותית היות והן לא בשימוש אף אחד לא מתחזק אותן והן מתחילות ליפול. מפגע סביבתי ונופי.
על מנת לטפל במפגע יש לחוקק חוק/תקנה המחייבת לפרק אותן.

למה זה חשוב?

אף אחד לא רוצה להיפגע מנפילה של אנטנה. במקרה הטוב הנפילה תגרום לנזק ברכוש, דודי שמש חלונות וכד'. במקרה הרע יכולה להיות פגיעה בנפש.
קו הרקיע של שכונות רבות יראה יפה יותר ללא האנטנות.

עדכונים

2021-09-19 12:03:16 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-09-18 22:36:43 +0300

הגעתם ל-10 חתימות