Skip to main content

אל: משרד החוץ

סיוע הומניטרי לעם התיגרי הנמצא בסכנת הכחדה.

סיוע הומניטרי לעם התיגרי הנמצא בסכנת הכחדה.

ממשלת ישראל, קומי עורי למתן סיוע הומניטארי דחוף לאנשי תיגראי לפני שיהיה מאוחר מידי!

למה זה חשוב?

זה כבר קרוב לחצי שנה שבמרחק 4 שעות טיסה מישראל מתחוללות זוועות כנגד העם התיגראי עלידי שימוש בכל אמצעי ודרך האפשריים. הפצצת יישובים על יושביהם, ניתוק מכל התשתיות כולל חשמל ,מים ותקשורת,עצירת אספקת מזון ותרופות, ביזת בתי חולים וכספים, הצתת מחסני תבואה ושדות,רצח ילדים, נשים, גברים וטף.
טיהור אתני בכל מובן המילה - עד כה ידוע על עשרות אלפי חפים מפשע שנרצחו וכל זה ב-5 חודשים בלבד. קרוב למיליון תיגרים שנסו לסודן תקועים במחנות פליטים, מדובר בא.נשים וילדים שלא מוצאים את בני משפחתם, ילדים רבים יתומים מהוריהם שנרצחו והם נותרו לבדם ללא מזון ומים. אלפי נשים, נערות וילדות שנאנסות שוב ושוב עלידי עשרות חיילים במשך ימים ארוכים וכל זה לעיני בני משפחותיהם. מאות אלפים שנמצאים בסכנת רעב אמיתית.
ממשלות רבות בעולם יצאו בגינויים חריפים לפשעים החמורים כנגד האנושות אבל מזה חצי שנה שממשלת ישראל בוחרת בשתיקה! שתיקה רועמת, צורמת וצורבת מאוד. מדינת ישראל שמקיימת יחסים דיפלומטים הדוקים עם שני משטרים רצחניים אלה, משרד החוץ מודע למצב הנוראי שם ואף הוציא אזהרת מסע לחבל טיגראי, אבל שום סיוע הומניטרי לא הוצע לקורבנות.
אני מבקשת בשמי ובשם יוצאי תיגראי בישראל ממשלת ישראל, קומי עורי למתן סיוע הומניטארי דחוף לאנשי תיגראי, לפני שיהיה מאוחר מידי! אנא הצטרפו לקריאתי למשרד החוץ להציע לאלתר סיוע הומניטארי לחבל תיגראי ושתפו.

איך היא תועבר

מסירה אישית ופיזית במשרד החוץ.


הסיבה שהצטרפתי

  • אהבה אהבה אהבה
  • "לא תעמוד על דם רעך"

עדכונים

2021-04-23 14:30:26 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-04-21 12:36:49 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-04-21 12:05:11 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-04-21 11:38:58 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-04-21 10:59:42 +0300

הגעתם ל-10 חתימות