Skip to main content

אל: מר אבנר שלו יו"ר הנהלת "יד ושם"

כבד את זכר השואה!

ביקור מתיאו סלביני, השר האיטלקי הימני קיצוני, ב״יד ושם״ מהווה הפרה בוטה של תפקידי "יד ושם" הקבועים בחוק זיכרון השואה והגבורה.
אנו דורשות ודורשים מיו״ר הנהלת "יד ושם", מר אבנר שלו, למנוע את הביקור של השר ב״יד ושם״ ולכבד את חוק זיכרון השואה!

למה זה חשוב?

ביום שלישי 11.12 יבקר בביקור רשמי ב"יד ושם", ראש מפלגת "הליגה הצפונית", שר הפנים ומנהיג הימין הקיצוני האיטלקי, מתיאו סלביני, אשר בנה את הקריירה הפוליטית שלו על גזענות, שנאת זרים, הומופוביה ותמיכה בפשיזם.

בין היתר, סלביני איים להשטיח את היישובים של בני הרומה והציע לקיים מפקד שלהם, סירב לאפשר לפליטים מאפריקה לרדת מספינות באיטליה, והאשים את הפליטים בהפצת מחלות באירופה.

ביקור רשמי של ניאו-פשיסט וגזען ב״יד ושם״, יש בו משום פגיעה בזיכרון השואה. לא יעלה על הדעת כי המוסד המרכזי להנצחת שואת היהודים באירופה, יארח באופן רשמי שוב ושוב בכירים החשודים בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות והפרות חמורות של זכויות אדם, המלבים אנטישמיות ושנאת זרים.

חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין עסקאות הנשק, ההצבעות באו"ם, היחסים והאינטרסים הצרים של מדינת ישראל וממשלת נתניהו עם משטרים ומנהיגים לא דמוקרטיים, גזעניים, אנטישמיים, דכאניים ורצחניים, לבין מוסד "יד ושם".

קראו עכשיו ל יו״ר הנהלת "יד ושם" למנוע את הביקור הרשמי של סלביני ולכבד את חוק זיכרון השואה!

עדכונים

2018-12-10 19:43:52 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2018-12-10 12:19:04 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2018-12-09 20:50:07 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-12-09 17:31:09 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-12-09 13:24:40 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-12-09 11:52:08 +0200

הגעתם ל-10 חתימות