Skip to main content

אל: חברת החשמל

תלונה של תושבי מושב באר טוביה לחברת החשמל

טיפול בבעיית נפילות החשמל הרבות במושב באר טוביה

למה זה חשוב?

נפילות החשמל מתקיימות מספר פעמים ביום, כל יום, כבר חודשים ארוכים.
הנפילות גורמות לבעיות רבות, החל משריפה של מכשירי חשמל של תושבי המושב ועד להפרעה בשגרת העבודה של אלה העובדים במושב, או עובדים מהבית, שהם רבים עקב הקורונה. הנזק הכלכלי אשר נגרם לתושבי המושב, בעקבות נפילות החשמל הדחופות הינו גדול מאוד.

עדכונים

2020-09-13 12:18:23 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-09-13 08:52:37 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-09-13 08:33:05 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-09-13 08:26:04 +0300

הגעתם ל-10 חתימות