To: מפקד חיל האויר

תן לנגב להמריא

חיל האוויר מסרב לאשר טיסות אזרחיות בשדה התעופה נבטים. נמל תעופה אזרחי היה מביא לנגב כ30000 משרות חדשות והיה הופך לעוגן כלכלי חסר תקדים שהיה מאפשר לאזור להפוך למרכז החדש של ישראל.

Why is this important?

חיל האויר לא יכול להיות מנותק מהצרכים של מדינת ישראל. נמל תעופה בנגב זה מימוש חזון בן גוריון