בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: חברי כנסת, הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה

תנו לצאת לספורט מ:5:00-7:00