Skip to main content

To: חברי כנסת, הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה

תנו לצאת לספורט מ:5:00-7:00

תנו לצאת לפעילות ספורט מ:5:00-7:00
תקנות הבידוד החדשות מונעות כל עיסוק בפעילות ספורט מחוץ לבית, שהוא כה חשוב לבריאות.
תנו לנו לעסוק בפעילות ספורטיבית שעתיים ביום, מוקדם בבוקר, בין השעות 5:00-7:00, שעות שבהם אנשים כמעט ואינם יוצאים לפעילויות המותרות והרחובות ריקים לגמרי.
אנחנו נתחייב לשמור על כללי המרחק, ועל פעילות אישית או בזוגות.
מי שמוכן להתחייב לפעילות ספורטיבית בשעות אלו ישמור על הכללים הבסיסיים והחשובים.
אנחנו מוכנים לקום מוקדם בבוקר ולצאת לדרך כי פעילות ספורטיבית שומרת על הבריאות!!

Why is this important?

פעילות ספורטיבית תורמת:
- לחיזוק המערכת חיסונית
- מניעת מחלות
- שמירה על משקל תקין
- מניעת דיכאון
ומה תהיה התוצאה? קהילת אנשים בריאים, עם מערכת חיסונית חזקה ובעלי נפש בריאה שבתום תקופת הבידוד יהיו חזקים נפשית וגופנית להתמודד עם העתיד המאתגר.

Links

Updates

2020-03-26 19:10:06 +0200

20,000 signatures reached

2020-03-26 09:31:06 +0200

10,000 signatures reached

2020-03-26 04:19:32 +0200

5,000 signatures reached

2020-03-25 20:06:37 +0200

1,000 signatures reached

2020-03-25 19:28:50 +0200

500 signatures reached

2020-03-25 18:40:18 +0200

100 signatures reached

2020-03-25 18:20:06 +0200

50 signatures reached

2020-03-25 17:52:54 +0200

25 signatures reached

2020-03-25 17:39:10 +0200

10 signatures reached