Skip to main content

אל: חברי כנסת, הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה

תנו לצאת לספורט מ:5:00-7:00

תנו לצאת לספורט מ:5:00-7:00

תנו לצאת לפעילות ספורט מ:5:00-7:00
תקנות הבידוד החדשות מונעות כל עיסוק בפעילות ספורט מחוץ לבית, שהוא כה חשוב לבריאות.
תנו לנו לעסוק בפעילות ספורטיבית שעתיים ביום, מוקדם בבוקר, בין השעות 5:00-7:00, שעות שבהם אנשים כמעט ואינם יוצאים לפעילויות המותרות והרחובות ריקים לגמרי.
אנחנו נתחייב לשמור על כללי המרחק, ועל פעילות אישית או בזוגות.
מי שמוכן להתחייב לפעילות ספורטיבית בשעות אלו ישמור על הכללים הבסיסיים והחשובים.
אנחנו מוכנים לקום מוקדם בבוקר ולצאת לדרך כי פעילות ספורטיבית שומרת על הבריאות!!

למה זה חשוב?

פעילות ספורטיבית תורמת:
- לחיזוק המערכת חיסונית
- מניעת מחלות
- שמירה על משקל תקין
- מניעת דיכאון
ומה תהיה התוצאה? קהילת אנשים בריאים, עם מערכת חיסונית חזקה ובעלי נפש בריאה שבתום תקופת הבידוד יהיו חזקים נפשית וגופנית להתמודד עם העתיד המאתגר.


הסיבה שהצטרפתי

  • ההגיון הפוך, תנו לאנשים לחזק את המערכת האירופית והם יהיו חשופים פחות לתסמינים של הקורונה
  • בספורט בשעות מוקדמות ולבד אינני מסכן את עצמי או סביבתי
  • חשוב לתת מרחב נשימה גם לספורט

עדכונים

2020-03-26 19:10:06 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2020-03-26 09:31:06 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2020-03-26 04:19:32 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2020-03-25 20:06:37 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-03-25 19:28:50 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-25 18:40:18 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-25 18:20:06 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-25 17:52:54 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-25 17:39:10 +0200

הגעתם ל-10 חתימות