Skip to main content

אל: ראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון

דרוש תקציב לנטיעת עצים בהרצליה בשנת 2021

דרוש תקציב לנטיעת עצים בהרצליה בשנת 2021

אנא הקצה תקציב מהותי לנטיעת עצים בשנת 2021

למה זה חשוב?

כי אנחנו במשבר אקלים.
כי עיריית הרצליה לא יודעת להגיד כמה עצים נכרתו בעיר בחמש השנים האחרונות.
כי בפועל מאות עד אלפי עצים נכרתו בעיר הרצליה בחמש השנים האחרונות ללא תיעוד ומעקב.
כי בשנת 2021 צפויים להיכרת שוב מאות עצים ברחבי העיר. בין היתר ב:חורשת אהוד מנור, החורשה הדרומית לשדה התעופה, מתחם פינוי בינוי נוה ישראל.


הסיבה שהצטרפתי

  • לעצים מטרות רבות: ניקוי אוויר, יניקה של מים מהאדמה, הצלה, נוף ירוק.
  • בעצים שאני רואה, עוברת על ידם נוגעת בהם אני מרגישה אנרגיה עצומה, אנרגיה של חיים וחפצת חיים אני
  • עיר יפה , בריאה ו״שווה״ זו עיר מלאה בעצים וירק ! אני רוצה לגור בעיר כזו , ולשמש דוגמה לכול הערים האחרות ! שנהיה לראש ולא לזנב !

עדכונים

2020-12-25 15:18:58 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-12-23 11:17:05 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-12-23 10:06:51 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-12-23 08:38:13 +0200

הגעתם ל-10 חתימות