Skip to main content

To: פרקליט מחוז ירושלים

צדק לקים: 24 שעות לדרוש ענישה מקסימלית לפסיכולוג הפוגע יובל כרמי!

***שלחו מייל לפרקליט מחוז ירושלים, ודרשו ממנו לבקש מבית המשפט לגזור על הפסיכולוג עבריין המין יובל כרמי את העונש המקסימלי שיהלום את חומרת מעשיו!***

Why is this important?

ביום רביעי 29.6 יתקיים דיון בעונשו של הפסיכולוג יובל כרמי, שביצע עבירות מין בקים אריאל ארד ובמטופלות נוספות, ובקרוב ייגזר דינו.

פגיעה מינית בטיפול נפשי - ועוד בטיפול נפשי על רקע פגיעה מינית בילדות - היא מהעבירות החמורות שפסיכולוג קליני יכול לבצע ושאפשר בכלל להעלות על הדעת.

למרות זאת, יובל כרמי לא הואשם על ידי הפרקליטות באונס אלא הואשם ואף הודה והורשע בעבירה של "קיום יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל(ת)".

עבירה זו ממילא לא משקפת את עומק השבר שקרע בנפשותיהן של קים והנפגעות האחרות. המינימום המתחייב מן הפרקליטות הוא לדרוש מבית המשפט שכרמי יקבל לפחות את העונש המירבי וההולם על העבירה הזאת, לאור חומרת העבירה.

על הפרקליטות להביא את המסר הזה לבית המשפט כדי להבטיח את מיצוי הדין עם כרמי.

זה לא רק צדק לקים ולכל הנפגעות מיובל כרמי, זו גם דרישה מהפרקליטות לדאוג ולוודא שטיפול נפשי יהיה מקום מוגן.

--
בנוסף לקמפיין המיילים, ביום רביעי נגיע לבית המשפט יחד עם המשפחה והחברות והחברים של קים, כדי לתמוך בקים ובנפגעות האחרות. רביעי ה-29.6, 12:00, בית משפט השלום בירושלים - שניאור חשין 6 >>
עומדות עם ולצד קים. לא נשאיר אותה לבד!
בקשו מפרקליט מחוז ירושלים לדרוש את העונש המקסימלי ובואו להפגנה >> https://fb.me/e/1LacTRM8F

Updates

2022-06-27 15:36:59 +0300

1,000 signatures reached

2022-06-27 11:36:29 +0300

500 signatures reached

2022-06-27 09:09:18 +0300

100 signatures reached

2022-06-27 09:02:26 +0300

50 signatures reached

2022-06-27 08:46:28 +0300

25 signatures reached

2022-06-27 08:36:08 +0300

10 signatures reached