Skip to main content

אל: פרקליט המדינה עמית איסמן

צדק לאיאד - דורשות עירעור על זיכוי השוטר שרצח את איאד אל חלאק

11.4.24: בג״ץ דחה את עתירת הוריו של איאד אלחלאק נגד החלטת מח״ש שלא לערער על זיכוי השוטר שירה למוות בבנם.
ממרכז עדאלה, שהגישו את העתירה נמסר: פסק הדין הוא המשך לגיבוי המערכתי הכולל שניתן לחיילים ושוטרים שיורים למוות בתושבים ואזרחים בניגוד לדין, אך ורק בהסתמך על טענותיהם של היורים כי הם חשו סכנה.
אנו נמשיך לדרוש צדק ושוויון - דמם של פלסטינים איננו הפקר.

אי הצדק בפסק הדין שזיכה את השוטר שירה למוות באיאד אל חלאק צועק לשמיים - אנחנו קוראות וקוראים לפרקליט המדינה לערער על הזיכוי המחפיר.

למה זה חשוב?

**עדכון 27.3.24: מחר (28.3) בשעה 13:00 בג״ץ ידון בעתירת הוריו של איאד אל חלאק, שהוגשה יחד עם מרכז עדאלה ומרכז מיזאן, נגד ההחלטה שלא לערער על זיכוי השוטר שרצח את בנם בדם קר. כולנו תקווה שבג״ץ יפסול את הלגיטימציה שנתן בית המשפט המחוזי לשוטרים להרוג פלסטינים בקלות דעת, ומשפחתו של איאד ז״ל תזכה לצדק שכל כך זקוקה לו.
נעקוב אחרי ההתפתחויות ונעדכן.

** עדכון 4.9.23: אתמול פרקליטות המדינה החליטה לא לערער על זיכוי השוטר שרצח את איאד.

** עדכון 17.8: אתמול יצאנו למחות מול משרדי הפרלקיטות בירושלים, החתימות הוגשו פיזית לפרקליטות, ועכשיו רק נותר שאיסמן יפעל בסמכותו ויעשה את הדבר הנכון!

*עדכון 27.7: אתמול הוגשו לפרקליט המדינה עמית איסמן יותר מ-6,200 חתימות הקוראות לו לערער על זיכוי השוטר שירה באיאד למוות.
כדי שנראה לאיסמן שאנחנו רבות ורבים שלא מוכנים לעבור בשתיקה על העוול שנעשה לאיאד החף מפשע ולמשפחתו, נצטרך להגדיל את מספר החתימות. חתמו עכשיו ושמכם יועבר גם הוא לאיסמן בדרישה לעשות צדק עם איאד.

כשראיתי את התמונה של אמו של איאד כשיצאה מהדיון שבו זיכתה השופטת את השוטר שרצח את איאד בדם קר, הזדעזעתי מעוצמת הכאב בעינייה.

איאד אל חלאק, צעיר עם צרכים מיוחדים על הספקטרום האוטיסטי, נרצח במאי 2020 רק בגלל שהוא פלסטיני. השוטרים שירו בו, תחילה ברגליים ואח״כ במרכז הגוף, בזמן שהוא מסתתר, חסר ישע ומפוחד בתוך חדר אשפה, התעלמו מהעובדת הסוציאלית שצעקה אליהם שאיאד אינו אלא צעיר תם, עם צרכים מיוחדים.

השופטת שזיכתה את השוטר מונתה על-ידי אילת שקד כשזו כיהנה כשרת המשפטים. אין צורך באישור חוקי ההפיכה המשטרית כדי להפיק פסקי דין גזעניים ומעוררי חלחלה כמו פסק הדין הזה. אבל כרגע, כל עוד הממשלה לא ריסקה לחלוטין את עצמאות בית המשפט, עדיין קיימת האפשרות של פרקליטות המדינה לערער על פסק הדין המחפיר לבית המשפט העליון.

ערעור על פסק הדין והרשעת השוטר שרצח את איאד בבית המשפט העליון ישלחו מסר לכל השוטרים והחיילים בשטח: חיי פלסטינים חשובים. אולי כך הם יחשבו בפעם הבאה לפני שיירו באדם חף מפשע.

לפרקליט המדינה יש 45 יום להגיש את העירעור - הצטרפו עכשיו בדרישה לצדק לאיאד ולמשפחת אל חלאק!

איך היא תועבר

העצומה תוגש לפרקליט המדינה, עמית איסמן

עדכונים

2023-07-20 11:11:59 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-07-10 11:40:20 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-07-10 10:44:18 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2023-07-10 10:18:57 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-07-10 10:16:02 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-07-10 10:14:09 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-07-10 10:12:55 +0300

הגעתם ל-10 חתימות