Skip to main content

אל: מח"ש

צדק לאיאד: מח"ש, שחררו את סרטון הירי באיאד אל-חלאק והעמידו לדין את השוטרים!

צדק לאיאד: מח"ש, שחררו את סרטון הירי באיאד אל-חלאק והעמידו לדין את השוטרים!

מח"ש, שחררו את סרטון של הירי ורצח של איאד אלחלאק והעמידו את השוטרים האשמים לדין!

למה זה חשוב?

אנחנו לא יכולות לדמיין מה הרגיש איאד אלחלאק ברגעי האימה האחרונים שלו. איאד, גבר בן 32 על הרצף האוטיסטי שהיה בדרכו הקבועה לבית הספר בו למד, ונורה למוות פעמים רבות בחדר אשפה בשער האריות בעיר העתיקה של ירושלים. אבל אנחנו יכולות ודורשות לראות את התיעוד המצולם של סדרת הפשעים המשטרתיים שהביאו למותו. על הציבור לדעת מה קרה ברגעים האלו על ידי שוטרים במדים. אסור שהאמת הזו תוסתר מאיתנו.

הרצח של איאד תועד במצלמות שהיו במקום. הסתרת ההקלטות והאמת מעיני הציבור היא עיוות שאין לו כל הצדקה משפטית. לכן אנו דורשים - מח"ש, שחררו את הצילומים. בשלב זה לא ניתן לבדות ולתאם עדויות עוד, החקירות הראשוניות הסתיימו ושניים מהשוטרים בזירה יצאו כבר לחופשי.

הרצח של איאד אלחלאק הוא בלתי-נמנע במציאות של שליטה אלימה על אוכלוסיה שלא פתוח בפניה כל אפיק פוליטי להשפעה על כוח השיטור הצבאי שמדכא אותה. יש לפעול כדי לשנות את המציאות הזו מהיסוד, ובינתיים – מחובתנו לדרוש צדק במקרה הנורא הזה.

יש לחשוף את הקלטות כעת - הצטרפו אלינו בקריאה למח"ש לפרסם את סרטון הרצח של איאד אלחלאק ולהעמיד את השוטרים האשמים לדין!


הסיבה שהצטרפתי

  • מדינה רוצחת שלא מעמידה לדין את הפושעים הינה מדינה חשוכה, גזענית ופרימיטיבית חסרת חמלה שאין לה זכות קיום
  • הרצח של איאד אל חלק הוא עוד חוליה בשרשרת של הרג פלסטינים על ידי כוחות ביטחון ישראלים וללא הצדקה. התאור של הרצח, כפי שנשמע מעדים במקום ומכתבים בעתון הוא תאור של רצח מדרגה ראשונה והתעמרות בעדים ובמשפחה של איאד. חייבים לפרסם את הקלטות בכדי שהאחראים יובאו לדין צדק ובכדי שאנו כציבור נוכל להבריא מהמגפה הזו שמאיימת על חיינו .
  • מזעזע!!!! די לאלימות!!!!!!!!

עדכונים

2020-06-16 11:18:59 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2020-06-05 18:49:30 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-06-04 23:09:05 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-06-04 15:36:02 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-06-04 14:45:39 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-06-04 14:19:58 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-06-04 14:12:32 +0300

הגעתם ל-10 חתימות