Skip to main content

אל: נשיא המדינה מר ראובן רבלין

המשטרה עובדת בשביל הרבנות!

הורו מיד על הימנעות מוחלטת ממעצר, חקירה והעמדה לדין של הרב דובי חיון, ועצרו את שיתוף הפעולה עם הרדיפה הדתית והפוליטית של הרבנות

למה זה חשוב?

שעתיים בלבדאחרי שחברי הכנסת אישרו את חוק הלאום שמקבע את מדינת ישראל כיהודית ויהודית, שוטרים בשירות הרבנות הראשית גררו רב קונסרבטיבי בחיפה לחקירה כי הוא העז לערוך טקס חתונה אלטרנטיבי.

חייבים לעצור את הביזיון הזה עכשיו - לפני החקיקה הבאה לחוק יסוד: ממלכת יהודה. קראו עכשיו למשטרת מחוז חיפה לבטל מיד כל אישום נגד הרב דובי חיון ולהודיע שלא ישתפו פעולה עם הרדיפה הפוליטית והדתית של הרבנות - בואו לא נתן לכפיה לנצח!

הרדיפה אחר מי שמחתן זוגות מחוץ למסגרת הרבנות היא ניסיון נואש של המימסד הרבני האורתודוכסי לשמר את אחיזתו במונופול הנישואין המתפורר, שרבים מאוד מהישראלים כבר מאסו בו. העמדתם לדין של אנשי דת שאינם סרים למרות הרבנות בשל שחיתותה. מעצרו של הרב הקונסרבטיבי דובי חיון ועיכובו לחקירה הוא שיא חדש ברדיפה הזו (לאחר המאמץ לפסול גיור לא-אורתודוכסי, למנוע תפילה לא-אורתודוכסית בכותל ולסכל קבורה לא-אורתודוכסית בישראל).

רב שעושה את חובתו ומחתן זוג שבחר בו לצורך עריכת החופה והקידושין אינו עבריין. מעצרו וחקירתו אינם אלא התעמרות בו, בתפקידו ובזוגות שמבקשים מהם לחתנם. התעמרות כזו, הנובעת אך ורק מבחירתם שלא ללכת בדרך האורתודוכסיה הממוסדת בישראל, היא הפרה ברורה של זכויות האדם של הרב ושל הזוגות, מהווה רדיפה דתית מובהקת ואינה יכולה להתקיים במדינה דמוקרטית.

יושלח עותק רשימת החותמים לגורמים הבאים:
ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון, מבקר המדינה, השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה.

עדכונים

2018-07-19 21:21:09 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2018-07-19 16:46:08 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2018-07-19 14:34:06 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2018-07-19 13:38:17 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2018-07-19 13:13:55 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-07-19 13:04:40 +0300

הגעתם ל-10 חתימות