Skip to main content

אל: ועדת פרס ישראל ושר החינוך יואב גלנט

עצרו את הענקת פרס ישראל ליהודה משי זהב

עצרו את הענקת פרס ישראל ליהודה משי זהב

הכריזו על ביטול הענקת פרס ישראל ליהודה משי זהב נגדו עולות טענות קשות על התעללות מינית ואונס

למה זה חשוב?

פרסומים חדשים מציגים עדויות על עשרות שנים בהן יהודה משי זהב, שמוכר כמייסד המיתולוגי של זק"א, התעלל מינית ואנס גברים, נשים, ילדות וילדים. ביום העצמאות הקרוב אמור משי זהב לקבל את פרס ישראל על מפעל חיים. אנחנו חייבות וחייבים לעצור את זה.

הצטרפו עכשיו לקריאה לחברי ועדת פרס ישראל ושר החינוך גלנט שמאשר את רשימת הזוכים, להכריז מיד על ביטול הענקת הפרס למי שעומדות נגדו טענות כה מחרידות על אונס והתעללות.

שלילת הפרס לא תמחה את הנזק שנגרם לנפגעות.ים, אבל זה צעד ראשון והכרחי. מקומו של אדם שנגדו עומדות טענות כאלה ודאי אינו על בימת הענקת הפרס המכובד והחשוב. משי זהב מוכר בציבור כמי שמפעל חייו הינו הצלת חיים וקורבנות, אך מהסיפורים הקשים עולה דפוס שרק מייצר עוד ועוד קורבנות. הענקת הפרס תתן לגיטימציה לאלימות מינית - קראו עכשיו לגלנט וחברי ועדת הפרס לבטל את הענקת הפרס ליהודה משי זהב.

*צילום מתוך ויקיפדיה

עדכונים

2021-03-12 13:17:37 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-03-12 11:50:58 +0200

הגעתם ל-10 חתימות