Skip to main content

אל: משרד הפנים ורשות האוכלוסין

עצרו את הגירוש של ג׳ון, לאנס והילדים הפיליפינים

הצטרפו אליי לקריאה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור את גירוש הילדים הפיליפינים.

למה זה חשוב?

אנחנו לא מוכנים שהממשלה תיקח לנו את ג'ון ולאנס מהכיתה ותגרש אותם לפיליפינים.

בעוד פחות מחודש, הממשלה מתכננת לגרש את ג׳ון ולאנס לפיליפינים יחד עם עוד כמאה ילדים. שני התלמידים שלומדים בכיתה שלי בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב נולדו בארץ, הם ישראלים לכל דבר. ג׳ון ולאנס לומדים במסגרת חינוכית ישראלית, הולכים לצופים, לחוגים והם דוברים עברית. כמחנכת שלהם, אני נאבקת כדי שהם ישארו במקום שהם קוראים לו בית - בישראל, כאן איתנו.

כדי שאחרי הקיץ ג׳ון ולאנס יעלו לכיתה ח׳ יחד עם כל חבריהם, אני קוראת לכם להצטרף למאבק כדי לעצור את הגירוש. ישראל זה כל מה שהם מכירים. זה הבית שלהם. כמו לכל ילד ישראלי, מגיעה להם הזכות לחיות בבית היחיד שהם מכירים, להישאר עם חבריהם ולסיים 12 שנות לימוד.

עדכונים

2019-06-26 18:00:20 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2019-06-24 19:00:33 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-06-24 17:31:09 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-06-24 15:34:13 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-06-24 14:41:01 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-06-24 14:08:23 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-06-24 14:03:12 +0300

הגעתם ל-10 חתימות