Skip to main content

אל: משה פדלון- ראש עיריית הרצליה

עצומה - מחזירים את הספריות לילדים!

עצומה - מחזירים את הספריות לילדים!

הגבלת הקרונה לא מאפשרת פתיחת ספריות ציבוריות. בעצומה אנחנו מציעות פתרונות יצירתיים לפתיחת הספריות, למען הרווחה של ילדינו ועל מנת לתת להם הזדמנות לקריאת ספרים

למה זה חשוב?

אנחנו קבוצת אמהות הרצלייניות שעושות שימוש נרחב בשרותי הספריות הציבוריות בעיר: החל מהשאלת ספרים עם ילדינו ועד השתתפות במופעי תרבות ושיח.
לאור משבר הקורונה גם פעילות הספריות הוגבלה לצערנו.
ההגבלה הנוכחית שלא מאפשרת כניסת ילדים (שאינם מחוסנים, קרי עד גיל 12, או בני 12 + שלא התחסנו) מצמצמת עד למינימום את האפשרות של ילדינו להנות מהקריאה, לשמר אותה כחלק מפעילות שגרתית ולהרחיב אופקים. לנו האמהות, הפגיעה היא בזמן האיכות שנגרע עם הילדים בעת השהייה בספריה כמו גם האפשרות לחנך את ילדינו לאורח חיים שספרים וקריאה הם חלק בלתי נפרד ממנו.
ברור לנו שאין אפשרות כרגע כחלק ממגבלות התו הסגול/ירוק לפתיחת הספרייה במתכונת הרגילה, ואנחנו גם מכירות את המתכונת של ההשאלה באינטרנט שאתם מציעים, אם כי זו האחרונה איננה נותנת מענה לחווית הקריאה המלאה: ההמלצה מהספרנ.ית, העלעול במספר ספרים, בחירת הספר לאחר התחלת הקריאה בו והשהות עם קוראים אחרים.
לצערנו נוצר מצב אבסורדי לפיו הילדים יכולים להיכנס לקניון ולחנויות הפרושות בעיר, אולם לעלות לקומת הספרייה המרכזית – לא!
אנו מצפות מעיריית הרצליה שבדרך כלל מספקת מענה יפה בתחום החינוך בעיר, להעמיק חשיבה ולתת מענה הולם, מותאם ויצירתי למצב שנוצר ולילדים הכמהים לחווית הקריאה. מענה מסוג זה יהווה דגל ומופת לעיריות אחרות וידגים הלכה למעשה חשיבה פרוגרסיבית וגמישה – אותם ערכים בדיוק שהיינו רוצות לספק גם לילדים שלנו.

מספר הצעות שחשבנו עליהם:
1. הגעה לספרייה לפי קביעת תור ושעה
2. דוכן ספרייה ניידת מחוץ לספרייה במרחב הפתוח (בדיוק כמו בשבוע הספר) בו ניתן להשאיל ספרים ממבחר מצומצם ומדוייק לפי קבוצות גיל
3. ספרייה נודדת/book truck איכותית לאורך כל השבוע בין כל השכונות
4. פתיחת ספריות בתי הספר להשאלה אחר הצהריים לפי המוסדות השונים

עדכונים

2021-10-03 19:41:47 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-10-03 13:07:29 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-10-03 06:45:29 +0300

הגעתם ל-10 חתימות