Skip to main content

אל: קבינט הקורונה

תוכנית חירום להצלת מבקשי המקלט

תוכנית חירום להצלת מבקשי המקלט

אשרו תמיכה ממשלתית בקהילת מבקשי המקלט בישראל מיד!
העניקו לנו, לפחות לתקופת משבר הקורונה - ביטוח רפואי ממלכתי, סיוע מביטוח לאומי ואת הטבות הקורונה הניתנות לאזרחי ישראל.

למה זה חשוב?

המצב הכלכלי והנפשי של הקהילה שלנו בסגר השני מחריד. מעל 80% מהקהילה מובטלים ללא הכנסה, מעל 70% אינם מסוגלים לשלם יותר שכר דירה וכ-50% מהילדים מבקשי המקלט לא לומדים מתחילת התקופה כי אין להם מחשב ואינטרנט.
אנחנו, חברי ועדת חירום הקורונה של הקהילה האריתראית פנינו לנשיא המדינה, ראש הממשלה, שרי הבריאות, הרווחה, הפנים, האוצר והחינוך בבקשת סיוע, אבל אנחנו חייבים את התמיכה שלכם, אזרחי ואזרחיות ישראל. הצטרפו עכשיו לקמפיין ותמכו בנו ובבקשתנו לסיוע ממשלתי דחוף!
לאור המצב הכלכלי, הבריאותי, החינוכי והנפשי הקשה אנו מבקשים מקבינט הקורונה להביא גם אותנו בחשבון ולעזור גם לנו לצאת מהמשבר הקטסטרופלי שמשפיע כמעט על כלל אוכלוסיית מבקשי המקלט, לפני שזה יעלה בחיי אדם.

לקריאה נוספת - https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9261655?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share


הסיבה שהצטרפתי

  • מבקשי המקלט הם אוכלוסייה שנפגעת פי כמה בתקופה הזאת. אני רוצה לחיות במקום שבו אנחנו לא מפקירים את החיים של שכנינו ואנחנו דואגים זה לזה.

עדכונים

2020-11-03 08:33:56 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-10-27 17:32:02 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-10-27 06:31:24 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-10-26 21:59:13 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-10-26 21:21:51 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-10-26 21:06:57 +0200

הגעתם ל-10 חתימות