Skip to main content

אל: ראש עיריית ירושלים משה ליאון

מצילים את ליפתא

משה ליאון, עמוד בהבטחתך לשמור על השטחים הירוקים ועצור את המכרז שצפויה לפרסם רשות מקרקעי ישראל לבניית שכונת וילות יוקרה בליפתא

למה זה חשוב?

אחד האתרים הירושלמיים ביותר ואחת מפינות הטבע האחרונות בעיר נמצאת בסכנה!

אין כמעט ירושלמי שאין לו זכרון מליפתא, הכפר הפלסטיני הנטוש שבתיו מלווים אותנו ביציאה מהעיר ובחזרה אליה. אבל המקום המיוחד הזה, שבמרכזו מעיין ועצי פרי, הולך להשתנות לעד. בעוד כשלושה שבועות צפוי להתפרסם מכרז לבניית כ 260 יח"ד בליפתא שייבנו לטובת האלפיון העליון.

בכפר שרידים ארכיאולוגיים המעידים על רצף התיישבותי בן אלפי שנים. שרידי הכפר הפלסטיני שתושביו גורשו ב 1948 ובו התגוררו גם עולים בעשור הראשון למדינה, החלו להיבנות לכל המאוחר במאה ה- 16, אך הכפר עצמו התפתח על גבי וסביב חווה צלבנית עתיקה יותר, שגם היא גלגול מאוחר של מבנה הלניסטי מונומנטלי קדום שעומד עדיין בלבו ההיסטורי של הכפר.

סקר מקיף שערכה רשות העתיקות גילה בכפר חללים ומקומות חדשים ולא מוכרים ובסופו הציעה רשות העתיקות לשמר את הכפר והמבנים שלו. לא ברור איך תצליח שכונת הוילות שתיבנה במקום לשמר מרקם שכזה.

בעקבות ידיעות על המאבק נגד הפרסום הצפוי של המכרז לבניית שכונת הוילות על ידי רשות מקרקעי ישראל אמרה עיריית ירושלים כי המכרז לא תואם עימה ועם ראש העירייה וכי והיא פועלת לעצור את המכרז.

אנחנו, תושבי ירושלים ואזרחי מדינת ישראל מבקשים ממך להצטרף לפנייתנו לראש העירייה לעמוד בהבטחתו לשמור על השטחים הירוקים, לעצור את המכרז ולשמור על ההיסטוריה והמורשת של העיר.

איך היא תועבר

נגיע לככר ספרא (עיריית ירושלים) להגיש את החתימות לראש העירייה

Links

עדכונים

2021-07-11 13:30:32 +0300

אדריכלים, ארכיאולוגים, ירוקים, חילונים, דתיים, חרדים ופלסטינים, כולם מתנגדים לתכנית לבניית שכונת הוילות לאלפיון העליון שמתכוונת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לבנות בליפתא. לא פחות חשובה - עיריית ירושלים שממשיכה להשמיע קול נחרץ נגד התכנית.

בכתה שפורסמה היום בהארץ ממשיכה העירייה בקו תקיף נגד התכנית. אבל כשהעירייה יוצאת למלחמה נגד רשות מקרקעי ישראל היא צריכה להראות שיש מאחוריה ציבור גדול. זה הזמן לחתום, לשתף ולהפיץ במייל, בווטסאפ וברשתות החברתיות. זו הדרך לעזור לעירייה לעצור את הפרוייקט ההזוי הזה.

לכתבה באתר הארץ https://www.haaretz.co.il/haaretz21/1.9989213

2021-07-09 18:29:08 +0300

הלחץ הציבורי עובד!!
ה 4.7, היום בו רשות מקרקעי ישראל אמרה שתפרסם בו את המכרז חלף, אבל המכרז טרם פורסם.
סגן ראש העירייה, אליעזר ראוכברגר, אמר היום לידיעות ירושלים כי ראש העירייה והעירייה מתנגדים לתכנית והזהיר את היזמים שהעירייה תערים קשיים, והציע להם לחשוב פעמיים האם לגשת למכרז.
זה הזמן לשתף את המכתב בפייסבוק, בווטסאפ, לחברים ולמשפחה ולעצור את התכנית ההזוייה.

2021-07-05 07:20:35 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-06-30 15:22:23 +0300

ב 4.7 צפוי להתפרסם המכרז. בכתבה שפורסמה היום בהארץ מתייחסים לקמפיין הציבורי, זה הזמן שלנו להשמיע קול חזק כדי למנוע את פרסום המכרז. סייעו לנו להפיץ את העצומה כדי שעוד אנשים ייחשפו לעניין ויחתמו.

לינק לכתבה https://www.haaretz.co.il/gallery/trip/.premium-MAGAZINE-1.9954725

2021-06-29 19:29:57 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-06-28 12:12:28 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-06-28 11:01:09 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-06-28 10:10:51 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-06-28 05:56:18 +0300

הגעתם ל-10 חתימות