Skip to main content

אל: ממשלת ישראל

לא לסבב נוסף של אלימות ידועה מראש - הימנעו מדיכוי הצעדות הבלתי אלימות בעזה

קוראים וקוראות לממשלת ישראל להימנע מדיכוי האירועים המתוכננים ברצועת עזה ולהשיב לאתגר הפלסטיני בפניה לדיאלוג.

למה זה חשוב?

החל מיום שישי 30.3 מתוכננים ברצועת עזה אירועים וצעדות בקריאה לסיום הכיבוש והסגר על עזה.

המארגנים הכריזו שהמאבק שלהם הוא בלתי אלים, אבל בישראל ממשיכים ״לחמם את השטח״ ולהציג את האירועים והצעדות כאירועים אלימים שיש למנוע בכל דרך- ממעצרים המוניים ועד ירי על המפגינים.

מהפגנות בכפרים פלסטינים בשטחים ועד הצעדות המתוכננות ברצועת עזה - עוד ועוד קבוצות מובילות את המאבק הפלסטיני לשחרור לאומי במסגרת מאבק עממי בלתי אלים. אבל גם הפגנות לא אלימות נתקלות פעם אחר פעם באלימות מצד החיילים שמפזרים אותן באמצעות גז מדמיע, רימוני הלם וירי על מפגינים ומפגינות.

כישראלים הכואבים את הקורבנות והסבל שהסכסוך הישראלי-פלסטיני גובה משני עמינו, אנו קוראים לממשלת ישראל להימנע מדיכוי האירועים המתוכננים ברצועת עזה. התשובה לדרישה לסיום הכיבוש והסגר על עזה היא אחת - דיאלוג.

עדכונים

2018-03-29 13:10:08 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2018-03-28 08:16:56 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2018-03-27 23:57:18 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-03-27 22:17:08 +0300

הגעתם ל-10 חתימות