Skip to main content

אל: חברי/ות הממשלה

תומכים/ות בהסכם הגרעין עם איראן

שחברי/ות הממשלה יתמכו בהסכם הגרעין עם איראן ויפסיקו לחרחר מלחמה

למה זה חשוב?

שיחות הגרעין בין איראן למעצמות יתחדשו ב-29 בנובמבר. ממשלת ישראל מנסה לחבל בשיחות, באופן פומבי וחשאי. ראש הממשלה נפתלי בנט אף סירב להיפגש עם השליח המיוחד של ארה"ב לענייני איראן, רוב מאלי, המבקר באזור כדי לחדש בהצלחה את שיחות הגרעין.

ההתנגדות של ממשלות ישראל להסכם הגרעין עם איראן, אינה קשורה רק לסוגית הגרעין עצמה, אלא גם לעניינים פוליטיים-פנימיים בישראל ובמדינות המפרץ, וליחסים של ישראל איתן. כך למשל, ההתנגדות להסכם הייתה חלק בלתי נפרד מהקמפיין הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו.

למרבה הצער, מתוך פחדנות וחוסר מנהיגות ואחריות, ממשלת בנט-לפיד ממשיכה באותו הקו של ממשלות נתניהו.

ההתנהגות של ממשלות ישראל בהקשר של הסכם הגרעין, היא המשך להיסטוריה העגומה של יחסיה עם איראן. מדינת ישראל מעולם לא התנצלה בפני העם האיראני על כך שיחד עם ארה"ב תמכה באמצעות נשק ואימונים בדיכוי שהובילו כוחות הביטחון והמודיעין הפנימי של משטר השאה, דיכוי אשר הביא לעליית משטר האייטולות. בשנות ה-80 מדינת ישראל אף לא היססה למכור ולהעביר נשק למשטר האייטולות במסגרת פרשת איראן-קונטרס.

המזרח התיכון חייב להיות מפורז מנשק גרעיני, כולל מדינת ישראל. הסנקציות שהוטלו עד כה על איראן, לא הביאו לשינוי דרכה של הדיקטטורה בתוך איראן ובמזרח התיכון, ורק גרמו סבל מיותר לעם האיראני בעת שאין לו אפשרות ממשית לבחור באופן חופשי את הנהגתו.

חשוב גם לציין שמדינת ישראל מקיימת ברית פוליטית וצבאית עם ערב הסעודית ומדינות אחרות במזרח התיכון, שהמשטרים בהן לא פחות אכזריים ומסוכנים מהמשטר האיראני.

הדרך הביריונית של ממשל טראמפ וממשלות נתניהו, כשלה. על ממשלת בנט-לפיד להפסיק לחרחר מלחמה ולאפשר למעצמות להגיע להסכם עדכני עם איראן, שאף אם לא יהיה אידיאלי הוא עשוי להרגיע ולו במעט את ההסלמה במזרח התיכון וגם להביא להקלה בסבל של העם האיראני לאחר שנתיים של השתוללות נגיף הקורונה במדינה.

עדכונים

2021-11-19 06:40:54 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-11-18 12:59:41 +0200

הגעתם ל-10 חתימות