Skip to main content

To: פרקליט המדינה

די לטיוח ודי לחסינות בהרג פלסטינים!

שי ניצן, אל תבטל את כתב האישום נגד החיילים בתיק הריגתו של סמיר עווד!
התיק ה-111 צריך להיות קו פרשת המים!
(תמונה סמיר עווד מאתר הארץ)

Why is this important?

ב-26 במארס יתחדש הדיון במשפטם של החיילים שירו למוות ב-15 בינואר 2013 בסמיר עווד בן ה-16 מטווח קרוב, לאחר שטיפס על גדר ההפרדה בכפרו, בודרוס, ונמלט מהם בחזרה אל הכפר. שלושה ימים לאחר מכן כתב על כך ב"הארץ" גדעון לוי: "סמיר נחרד ואיבד כנראה את עשתונותיו. מבוהל, הוא ניסה לטפס בחזרה על הגדר לכיוון כפרו, כבר לא היה לו זמן לחפש את הפתח. אז ירו החיילים כדור אחד שפגע בו בירכו. כחיה פצועה הוא ניסה להימלט, הצליח לחצות למרות פציעתו את הגדר הנמוכה והחל לרוץ לכיוון בתי הכפר...החיילים ירו בנער הנמלט שני כדורים מאש חיה, אחד בראשו ואחד בגבו, מטווח של כ-10 מטרים...לפני שנה בדיוק תעה חייל צה"ל בדרכו ובא בטעות לכפר הזה, בודרוס, אחד מכפרי המאבק הלא-אלים נגד הגדר. תושבי הכפר אספו אותו והחזירו אותו בריא ושלם לצה"ל. אתמול הזכירו בכפר את האירוע הזה במרירות: הריגתו של סמיר היא הפרס שלנו על ההתנהגות הזאת, אמרו התושבים."

האם גם מותו של סמיר עווד, כמו זה של יוסף א-שוואמרה, כמו זה של לובנה חנש, כמו זה של מוחמד האני אלכסבה, ורבים אחרים, יעבור בשתיקה ומבלי שאיש יישא באשמה?

הזילות בחיי אדם כאשר מדובר בפלסטינים כבר חצתה מזמן את כל הקווים האדומים. את זאת ממחיש היטב המשפט הנוכחי על הריגתו של סמיר עווד, בו טוענים עורכי הדין של החיילים היורים שיש לבטל אפילו את האשמה המרוככת כלפיהם על התנהגות "פזיזה ורשלנית", משום שהנורמה בכל שאר המקרים היא שהורגי פלסטינים אינם מועמדים לדין.

אולם דווקא טענת האכיפה הבררנית של ההגנה היא הזדמנות לשנות את המציאות המצמררת הזאת, המחריפה והולכת מזה שנים רבות. האוכלוסייה הפלסטינית, שחשופה לאלימות יומיומית בשטחים שבשליטת ישראל, נמצאת עדיין באחריות ישראל ואמורה לזכות גם להגנה. דמם של פלסטינים אינו הפקר! הפרקליטות שוקלת לבטל גם את כתב האישום הזה - עד ל-26 במארס בואו נעביר לה מסר חד משמעי שהיא חייבת לשנות כיוון!

https://www.youtube.com/watch?v=vkUbo0M9PDg&index=3&list=WL&t=196s

מקורות ועוד מידע:

ג'ון בראון, "חיילי שיריון שירו למוות בנער פצוע דורשים זיכוי מכיוון שחיילי צה"ל לא נשפטים במקרים דומים" (הארץ, 14.3.18) https://www.haaretz.co.il/blogs/johnbrown/1.5906428

יותם ברגר, "שני חיילים שמועמדים לדין על הרג פלסטיני טוענים לאכיפה בררנית נגדם" (הארץ, 14.3.18) https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.5905951

ג'קי חורי, גילי כהן, "נער פלסטיני נהרג מירי צה"ל בגדה; מקרה רביעי בחמישה ימים" (הארץ, 15.1.13) https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1907571

גדעון לוי, אלכס ליבק, "שלושה כדורים מטווח קצר" (הארץ, 18.1.13) https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1909711

גדעון לוי, "קולו הדומם של סמיר עווד" (הארץ, 20.1.13) https://www.haaretz.co.il/opinions/1.1910339

Updates

2018-03-22 11:50:05 +0200

100 signatures reached

2018-03-21 16:36:51 +0200

50 signatures reached

2018-03-21 10:24:39 +0200

25 signatures reached

2018-03-21 06:40:50 +0200

10 signatures reached