Skip to main content

אל: לחברי כנסת מהקואליציה שטרם חתמו על החוק

תיקון סעיף 6ב בחוק למניעת הטרדה מינית

חיתמו על תיקון סעיף 6ב בהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - תחולת הוראות החוק על מקצועות העיסוי ומטפלי המגע), התשע"ח-2018

נכון להיום, החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי על מנת שתתקיים עבירת הטרדה מינית יש צורך ביסוד של חזרתיות, כלומר המטריד צריך לחזור ולפנות למוטרד על מנת שתבוצע עבירה. בנוסף, החוק אינו מגן על המטפל, כי אם על המטופל. על כן, אנו מבקשים שהחוק יתחשב בסיטואציה הייחודית אליה נקלעו מטפלי המגע וייתן לה הגנה משפטית, בדמות עבירה שעניינה הטרדה מינית.
כך תהיה בידי מטפלי המגע היכולת לפנות בתלונה למשטרה, ותהיה הרתעה, ולו מסויימת, כנגד הפוגעים.

מוצע להרחיב את תחולת הוראת סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית כך שהתייחסות, התנהגות, או הצעה מבזה או משפילה המופנות כאמור במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה רפואי, לרבות עיסוי למטפל ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית או התייחסות המופנית למטפל המתמקדת במיניותו או הצעה או התנהגות בעלת אופי מיני המופנית למטפל ייחשבו הטרדה מינית. מוצע שלא לכלול את יסוד החזרתיות, לנוכח המציאות בה הפונה מסורב מיד עם פנייתו הראשונה, ובדרך כלל אינו חוזר ומציע הצעות על רקע מיני.

אנא, צרו קשר עם העוזרת המשפטית של חברת הכנסת עליזה לביא, חן אברמוביץ' במייל: [email protected]‬‏ ותאמרו כי ברצונכם להצטרף לתמוך במאבק של המעסים והמטפלים.

למה זה חשוב?

קהילת המעסים והמטפלים במגע נגד הטרדות מיניות!
עם נתונים כאלה לא נוכל עוד לשתוק!
● %81 מהמטפלים הוטרדו מינית במהלך עבודתם.
● מחצית מהמטפלים העידו על ניסיון לשידול לספק שירותי מין.
● שני שליש מהמטפלים חוששים מהטרדה במהלך יום עבודה שגרתי.

למה זה קורה?
כי תעשיית הזנות בישראל השתלטה באופן ציני על המונחים "עיסוי" ו"מעסה".
איסור פרסום זנות ושירותי מין מביא את העוסקים בו לפרסם תחת מסווה של עיסויים מקצועיים, כך הם מסתתרים מרשויות החוק ופוגעים פגיעה אנושה בשירות לגיטימי ששייך לעולם הרפואה המשלימה. כתוצאה מכך נוצר מצב בו מעסה או מטפל לא יכול לפרסם את משלח ידו, כמו כל בעל מקצוע אחר. מרגע הפרסום הוא מתמודד עם פניות מצרכני מין שמנסים לשדל איש מקצוע לספק להם שירות מיני.
המצב הקיים יוצר בלבול וחרדה בקרב המטפלים. מטפלי המגע מוצאים עצמם מוטרדים באופן תמידי בלי שהחוק מגן עליהם.
בנוסף, קיימת הטעיה של הציבור בכללותו, שאין לו דרך אמיתית לוודא אם הגיע לספק שירותי מין או למעסה מקצועי.
הפתרון שלנו:
הגיע הזמן לשים קץ לקרקס ציני זה על חשבון המעסים ומטפלי המגע והטעיית הציבור התמים.
בחצי השנה האחרונה אנחנו פועלים בהתמדה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי. יתרה מכך, הגשנו באמצעות חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא הצעה לתיקון החוק למניעת הטרדה מינית. ההצעה הונחה על שולחן מליאת הכנסת, וכבר חתמו עליה 15 חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, והזרוע עוד נטויה.
נכון להיום, החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי על מנת שתתקיים עבירת הטרדה מינית יש צורך ביסוד של חזרתיות, כלומר
המטריד צריך לחזור ולפנות למוטרד על מנת שתבוצע עבירה. בנוסף, החוק אינו מגן על המטפל, כי אם על המטופל.
על כן, אנו מבקשים שהחוק יתחשב בסיטואציה הייחודית אליה נקלעו מטפלי המגע וייתן לה הגנה משפטית, בדמות עבירה
שעניינה הטרדה מינית. כך תהיה בידי מטפלי המגע היכולת לפנות בתלונה למשטרה, ותהיה הרתעה, ולו מסויימת, כנגד
הפוגעים.
אנא מכם, אל תתנו יד לתעשיית הזנות ותמכו במאבק הצודק שלנו.
תודה,
קהילת המעסים (ומטפלי המגע) והמטפלים.
על החתום:
עו"ד הולי שוורץ- מלווה בהתנדבות ובהתלהבות
מרינה פובולוצקי, מעסה רפואית -מובילת המאבק

איך היא תועבר

נשלח את החתימות בדוא"ל.

Links

עדכונים

2018-08-08 00:26:38 +0300

ראיון עם חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא (יש עתיד) ואיתי בעושים סדר עם קרן נויבך, רשת ב'.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156770534938291&id=544868290

2018-08-06 11:16:59 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2018-08-06 09:36:08 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2018-08-06 09:15:07 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-08-06 09:00:01 +0300

הגעתם ל-10 חתימות